Samipaşazade Sezai

SAMİ PAŞA ZÅDE SEZAİ BİBLİYOGRAFYASI

 

 

         1. EDEBİYAT TARİHİ

 

         2. MONOGRAFİ

         Güven, Güler, Sami Paşazâde Sezâî ve Eserleri, basılmamış doktora tezi, .....

         Kerman, Zeynep, Sami Paşazâde Sezai, Kül. ve Tur. Bak. Yay. 1. bs. Ank. 1986.

         Oğuzkan, A. Ferhan, Sami Paşazâde Sezai, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Varlık Yay. İst. 1954.

         Telci, Sevim, Sami Paşazâde Sezai, Hayatı ve Eserleri, İ. Ü. Edb. Fak., TDEB mez. tezi, 1949-50, T. 340.

 

 

         3. TEMATİK ARAŞTIRMALAR

         3.a. biyografik

         Florinalı Nâzım, "Edebiyatımızın Büyük Bİr Üstâd-ı İbdâkârı", Süs, 1923, S. 19.

         Gezgin, Hakkı Süha, "Sami Paşazâde Sezai", Yeni Mecmua, 1939, C. 2, S. 21.

         Güngör, M. Selahaddin, "Sami Paşazâde Sezai Bey'in Yalısında Bir Saat", Yeni Kitab, 1927, S. 6.

         Ozansoy, Halid Fahri, "Sami Paşazâde Sezai De Öldü", Servet-i Fünûn, 1936, C. 79, S. 2071/386.

         Safa, Peyami, "Sami Paşazâde Sezai", Cumhuriyet, 2 Nisan 1936.

         Tan, M. Turhan, "Sami Paşazâde Sezai Hayıtı ve Eserleri", Cumhuriyet, 28 Nisan 1936.

         Tevfik Fikret, "Sami Paşazâde Sezai" Servet-i Fünûn, 1898, C. 15, S. 382.

         Ünaydın, Ruşen Eşref, "Sami Paşazâde Sezai", Diyorlar Ki, MEB Yay. İst. 1972, s. 29-40.

         Yücel, Hasan Åli, "Sami Paşazâde Sezai ve Millî Edebiyat", Pazartesi Konuşmaları, Remzi Kitb. İst. 1937, s. 250-254.

 

 

 

         3.b. roman ve hikâye

         Ahmed İhsan, "Sergüzeşt", Ümrân, C. 1, S. 21.

         Akyüz, Kenan, "Sergüzeşt Romanı Üzerine", Türk Dili, 1956, C. 5, S. 55.

         Aygen, Günseli, Sami Paşazâde Sezai'nin Sergüzeşt'inde Tasvir, İ. Ü. Edb. Fak. TDEB mez. tezi, 1959-60, T. 540.

         Dino, Güzin, "Sami Paşazâde Sezai'nin Sergüzeşt İsimli Romanında Gerçekçiliğin Payı", D.T.C.F. Dergisi, 1954, C. 12, S. 1-2.

         Güven, Güler, ".......

         Kaplan, Mehmet, "Pandomima", Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yay. İst. 1979, s. 17-25.

         Kaplan, Mehmet, "Sergüzeşt", Türk Edebiyatında Araştırmalar I, Dergâh Yay. İst. Şubat 1976, s. 369-383.

         Kaplan, Mehmet, Sergüzeşt, haz. Zeynep Kerman, M. E. B. Yay. İst. 1990, önsöz.

         Kerman, Zeynep, "Tanzimat Romanında Esaret Temi ve Sergüzeşt", Millî Kültür, C. 3, S. 7, Aralık 1981, s. 32-36.

         Kerman, Zeynep, "Sergüzeşt Romanında Mekân", 1. Millî Türkoloji Kongresi, Tebliğler, İst. 1980.

         Kerman, Zeynep, "Sami Paşazâde Sezai'de Köy ve Köylü", Hareket, S. 2, Nisan 1979, s. 48-51.

         Kerman, Zeynep, "Sami Paşazâde Sezai'nin Roman ve Hikâyelerinde Kuş Motifi", Mehmet Kaplan'a Armağan, Dergâh Yay. 1984, s. 202-210.

         Kocagöz, Samim, "Tanzimat ve Hikâye: Sami Paşazâde Sezai", Servet-i Fünûn, 1940, C. 88, S. 2286.

         Kudret, Cevdet, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, 1.C.Ank.1971.s...

         Mehmed Murad (Mizancı), "Üdebâmızın Nümûne-i İmtisâlleri-Sergüzeşt", Mîzan, 1888, S. 64, 66, 68.

         Özgül, Metin Kayahan, "Sami Paşazâde Sezai'nin Küçük Şeyler'inde Fiktif Yapı", ??  Ank. 1984, VIII+175 s.

         Parlatır, İsmail, "Türk Romanında Tipler: Dilber", Türk Dili, C. 48, S. 388-389, Nisan-Mayıs 1984.

         Parlatır, İsmail, Tanzimat Edebiyatında Kölelik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ank. 1987, s. 135-155 (Sergüzeşt, Düğün, Mihribân hakk.).

         Süleyman Nazif, "İclâl", Süs, 1924, S. 42.

         Uşaklıgil, Halit Ziya, Kırk Yıl, İnk. Ktb. ?? 3. C. (Küçük Şeyler hakk.)

 

 

         3.c. mukayeseli edebiyat

         Enginün, İnci, "Hâmid ve Sezai'nin Londra İntibâları", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 13, 31 Aralık 1964.

         Özdemir, Yücel, Sami Paşazâde Sezai'nin Jack Romanının Tercümesi Üzerine Bir İnceleme, İ. Ü. Edb. Fak. TDEB mez. tezi, 1982, T. 2332.

         Sevük, İsmail Habib, Avrupa Edebiyatı ve Biz, 1. C. Remzi Kitb. İst. 1940, s. 567.

 

 

 

 

         4. METİN NEŞRİ

         Altıntop, Suzan, Sami Paşazâde Sezai'nin Makale, Mektup ve Hatıraları, İ. Ü. Edb. Fak. TDEB mez. tezi, 1954, T. 444.

         Karadeniz, Nermin, Sami Paşazâde Sezai'nin Şûrâ-yı Ümmet'teki Makaleleri (1902-1903), İ. Ü. Edb. Fak. TDEB mez. tezi, 1981,  T. 2349.

         Sergüzeşt, haz. Zeynep Kerman, M. E. B. Yay. İst. 1990.

         Sami Paşazâde Sezai'nin Hikâye-Hatıra-Mektup ve Edebî Makaleleri, haz. Zeynep Kerman, İ. Ü., Edb. Fak. Yay. İst. 1981.

        

 

 

 

 

                    

 
441593 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol