Ahmet Hamdi Tanpınar

AHMET HAMDİ TANPINAR BİBLİYOGRAFYASI

 

1. EDEBİYAT TARİHİ

 

2. TEMATİK ARAŞTIRMALAR

2.A. KİTAPLAR

Alptekin, Turan, Bir Kültür Bir İnsan: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Edebiyatımıza Bakışlar, Nakışlar Yay., İst., 1975.

Demiralp, Oğuz, Kutup Noktası, Yapı Kredi Yay., İst., 1993.

Kaplan, Mehmet, Tanpınar'ın Şiir Dünyası, Dergâh Yay. 2.bs.İst.1983. 

Oğuzertem, Süha, The Dead Tree of Compassion: Existence, Imagination, Love and Narcicism in Tanpınar’s Mahur Beste, doktora tezi, Indiana University, 1994.

 

 

2.B.MAKALELER

2.B.a. biyografik

Acaroğlu, Türker, "Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri", Hür Vatan, İst. 29 Ocak 1962.

Akün, Ömer Faruk, "Ahmet Hamdi Tanpınar", İ.Ü. Ed. Fak. Yay., Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 12,                                                                                                                                                    31.12.1962, s. 1-32.

Alptekin, Turan, "Hocam, Ustam: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Hürriyet Gösteri, S. 76, tarih ?? s. 25-27.

Anday, Melih Cevdet, "Ahmet Hamdi Tanpınar", Cumhuriyet, 27 Ocak 1962.

Aytaç, Gürsel, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mektuplarında İnsan  Sıcaklığı", Cumhuriyet Kitap, S. 173, 17 Haziran 1993, s. 8-10.

Cimcoz, Adalet, "Ahmet Hamdi Tanpınar Hasta", Ulus, 13 Mart 1959.

Cimcoz, Adalet, "Ahmet Hamdi Tanpınar", Varlık, C. 35. S. 710, 15 Ocak 1968, s. 5.

Dranas, Ahmet Muhip, "Tanpınar", Zafer, Ank. 27 Ocak 1962.

Güvemli, Zahir, "Ahmet Hamdi Tanpınar", Yeni Sabah, 26 Ocak 1962. 

İyem, Nuri, "Tanpınar", Hür Vatan, İst. 30 Ocak 1962.

Kaplan, Mehmet, "Ahmet Hamdi Tanpınar", Meydan, İst. 30 Ocak 1968.

Kerman, Zeynep, "Hamdi Bey'i Nasıl Tanıdım? (Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın A. H. Tanpınar'a Dâir Hatıralarından)", Dergâh, S.1, Mart 1990, s. 20.

Kerman, Zeynep, "Mektupları ve Hatıraları İle Ahmet Hamdi Tanpınar", Dergâh, S. 37, Mart 1993, s. 12-13.

Millî Gençlik, "Ömer Faruk Akün İle Konuşma", S. 12, Mart 1976, s. 11-23.

Okay, Orhan, "Ahmet Hamdi Tanpınar", Dergâh, S.25, Mart 1992, s.8-9.

Okay, Orhan, "Ahmet Hamdi Tanpınar II", Dergâh, S.26 ??, Nisan 1992, s. 8-9. 

Okay, Orhan, "Ahmet Hamdi Tanpınar III", Dergâh, S.27, Mayıs 1992,  s. 8-9. 

Okay, Orhan, "Ahmet Hamdi Tanpınar IV", Dergâh, S.28, Haziran 1992, s. 8-9. 

Taner, Haldun, "Ahmet Hamdi Tanpınar", Vatan, İst. 28 Ocak 1962.

Taner, Haldun, “Ne İçindeyim Zamanın, Ne De Büsbütün Dışında”, Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil, İst., 1983, s. 28-33.

Tanyol, Cahit, "Ahmet Hamdi Tanpınar", Cumhuriyet, 26 Ocak 1962.

Ülken, Hilmi Ziya,"Ahmet Hamdi Tanpınar", Vatan, İst. 9 Şubat 1961.

 

2.B. b. bibliyografik

Acaroğlu, Türker, "Ahmet Hamdi Tanpınar Ve Eserleri", Hür Vatan, 29  Ocak 1962.

Akün, Ömer Faruk, "Ahmet Hamdi Tanpınar", İ.Ü. Ed. Fak. Yay., Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 12, 31.12.1962, s. 1-32.

 

2.B.c. roman ve hikâye

Akyüz, Kenan, “Kitaplar Arasında, Abdullah Efendinin Rüyaları”, Ülkü, no: 68, cilt: 6, 16 Temmuz 1944, s. 18-20.

Ayvazoğlu, Beşir, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü Yahut Bir İnkıraz Felsefesi”, Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Dergâh Yay., İst., 1987, s. 340-354.

Bekiroğlu, Nazan, "Huzur'un İndeksi Üzerine Yorumlar", Yedi İklim, S. 1, Nisan 1992, s. 12-16.

Büyükaşık, Erinç, “Türk Romancılığından Kesitler (1) (Tanpınar Romancılığı)”, Düş ve Düşünce, yıl: 1, S. 2, Mayıs-Haziran-Temmuz 1989, İzmir, s. 58-70. (+)

Çetin, Nurullah, "Aydaki Kadın Romanında Tanpınar", Millî Kültür, S. 84, Mayıs 1991, s. 34-35.

Darago, Reşat Nuri, "Bol Özsulu Yemişler Gibi", Dünya, 22 Ocak 1962 (Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü hakkında).

Emil, Birol, "Huzur", Türk Düşüncesi, C. 8, S. 10-12, 1 Eylül-15 Kasım 1957.

Enginün, İnci, "Tanpınar'ın Romanlarında Savaş", Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Dergâh Yay. İst. 1992, s. 530-544.

Enginün, İnci, "Sahnenin Dışındakiler", Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Dergâh Yay. İst. 1992, s. ??

Esen, Nüket, “Huzur ve Kara Kitap’ta İstanbul’un Semtleri”, Varlık, S. 1087, Nisan 1998, s. 26-28. (+)

Gürbilek, Nurdan, “Taşra Sıkıntısı”, Defter, S. 22, Sonbahar 1994, s. 74-92. (Bu yazıda Y. Atılgan’dan da bahsediliyor.)

Hisar, Abdülhak Şinasi, "Yaz Yağmuru", Türk Yurdu, S. 249, Ekim 1955, s. 314-315.

İleri, Selim, "Sahnenin Dışındakiler", Yeni Dergi, C. 9, S. 104, Mayıs 1973, s. 59-62.

Kantarcıoğlu, Sevim, "Huzur'da Aydın Tipi I, II" Millî Kültür, S. 8-9, Ocak-Şubat 1982.

Kaplan, Mehmet, "Bir Şâirin Romanı: Huzur", Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, Dergâh Yay. İst. 1987, s. 361-425.

Kaplan, Mehmet, "Adem'le Havva", Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yay. İst. 1986, s. 154-165.

Kaplan, Mehmet, "Yaz Yağmuru",

Kaplan, Mehmet, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Edebiyatımızın İçinden, Dergâh Yay. İst. 1978, s. 140-143.

Kerman, Zeynep, "Huzur Romanı'nda Musıkî", ?

Köroğlu, Erol, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve İstanbul”, Varlık, S. 1087, Nisan 1998, s. 29-32. (+)

Kurdakul, Şükran, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Öykü Ve Romanları", Toplum ve Bilim, S.4, Mart 1978, s.63-71.

Kutlu, Mustafa, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Hisar- C. 18, S.175, Temmuz 1978, s. 11-14.

Kutlu, Mustafa, “Tanpınar’ın Yalan Dünyası”, Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Dergâh Yay., İst., 1987, s. 332-339.

Moran, Berna, "Bir Huzursuzluğun Romanı Huzur", Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yay. İst. 1987, s. 260-287.

Moran, Berna, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yay. İst. 1987, s. 288-314.

Naci, Fethi, "Huzur", Yeni Dergi, C. 9, S. 102, Mart 1973, s. 22-31.

Naci, Fethi, "Sahnenin Dışındakiler", Yeni Dergi, C. 10, S. 110, Kasım 1973, s. 24-34.

Obal, Rafet, "Huzur, Meşhur Türk Romanları", Yelpaze, İst. 13 Kasım 1953.

Oğuzertem, Süha, “Hasta Saatler, Bozuk Sıhhatler: Enstitü Sorununa Babasız Bir Yaklaşım”, Defter, S.23, Bahar 1995, s.65-83.(+)

Okay, Orhan, "Ahmet Hamdi Tanpınar Ve Rüyalar Hikâyesi", Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yay. İst. 1987, s. 219-225. (+)

Okay, Orhan, "Tanpınar'dan Acı Bir İroni / Acıbadem'deki Köşk", Yedi İklim, S. 1, Nisan 1992, s. 8-10.

Önberk, Nevin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyelerinde Rüya Motifi”, Erdem, C. 7, S. 19, Ocak 1991, s. 229-240. (+)

Selim, Ahmet, “Keyfiyet, Önemli Bir Mesele”, Zaman, 26.11.1998. (Huzur’daki hatalı cümlelerle ilgili.) (+)

Tecer, Ahmet Kutsi, "Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Cumhuriyet, 24 Ocak 1963, s. 2.

Timur, Taner, Osmanlı Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, Afa Yay., İst., 1991, s. 321-329. (+)

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Hikâyeleri", Hisar, C. 13, S. 113, Mayıs 1973, s. 20-22.

Uğurcan, Sema, "Ahmet Hamdi Tanpınar'da Doktor Tipleri", Millî Türkoloji Kongresi, tebliğler, Mehmet Kaplan Oturumu, ??

Yavuz, Hilmi, "Huzur", Milliyet-Sanat, İst. 18 Mayıs 1973, s. 4.

Yavuz, Hilmi, "Aydın Kavramı Ve Tanpınar'ın Huzur'u Üzerine", Kültür Üzerine, İst. 1987, s. 61-66. (+)

Yılmaz, Durali, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Romanımız ve İnsanımız, İst. 1985.

Yücel, Tahsin, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Varlık, C. 29, S. 568, 15 Şubat 1962, s. 9.

 

2.B.ç. şiir

Alangu, Tahir, "Tanpınar'ın Şiirleri", Vatan, 13 Mart 1961.

Alptekin, Turan, "Ahmet Hamdi Tanpınar Ve Yahya Kemal'e Bakışı", Yeni Defne, Ekim/Kasım/Aralık 1984.

Aykan, Necati, "Tanpınar'ın Sanatı Ve Şiirleri", Pınar, C. 6, S. 61, Ocak 1977, s. 22-26.

Batur, Enis, “Tanpınar’ın Durmuş Saati”, Şiir Atı, S. 3, 1977???, (1997 olmalı) s. 25-26. (+)

Bayrıl, Vural Bahadır, "Tanpınar Şiirine Bir Giriş", Şiir Atı, S. 3, 1977???, (1997 olmalı) s. 35-40.

Bayrıl, Vural Bahadır, “Nergisle Örtülen Havuz”, Güneş, 24 Ocak 1987. (+)

Burdurlu, İbrahim Zeki, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirlerinde Sıfatlar Ve Sıfat Takımları", Türk Dili, C. 18, S. 200, Mayıs 1968, s. 137-147.

Cumalı, Necati, "Tanpınar'ın Şiirleri", Varlık, 15 Nisan 1961.

Darago, Reşat Nuri, "Şiirler", Dünya, 6 Mart 1961.

Deligönül, Mehmet, "Ahmet Hamdi Tanpınar Ve Şiiri", Elele, C.1, S.3, Nisan 1965.

Doğan, Ayhan, "Ahmet Hamdi Tanpınar Ve Şiiri", İstanbul, C.3, S. 8-9,  Ağustos-Eylül 1956.

Emil, Birol, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirine Dair", Türk Edebiyatı, S. 183, Ocak 1989, s. 23-25.

Emil, Birol, "Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet Kaplan Hâlâ Yaşarken", Türk Edebiyatı, Ocak 1991, s. 19-22.

Ergülen, Haydar, “ ‘Azınlık Belleği’ne Mensup İlk Yabancı: Tanpınar”, Şiir Atı, S. 3, 1977???, (1997 olmalı) s. 32-34. (+)

Günvar, Ali, “Şiirde Yarım Kalmanın Görkemi”, Şiir Atı, S. 3, 1977???, (1997 olmalı) s. 27-31. (+)

Kaplan, Mehmet, "Yeni Türk Şiirinde Bursa", Türk Yurdu, S. 249, Ekim 1955, s. 245-249.

Kaplan, Mehmet, "Bursa'da Zaman", Şiir Tahlilleri 2, Dergâh Yay. İst. 1988, s. 81-92.

Kaplan, Mehmet, "Bir Gül Bu Karanlıklarda", Edebiyatımızın İçinden, Dergâh Yay. İst. 1978, s. 144-154.

Kurdakul, Şükran, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiiri", Cumhuriyet, 24 Ocak 1976, s. 5.

Okay, Orhan, "Ölümünün 25. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Hayatının Batısından Şiirinin Doğusuna", Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yay. İst. 1987.

 Tecer, Ahmet Kutsi, "Tanpınar'ın Şiirleri", Varlık, 1 Mayıs 1961.

 

 

2.B.d. deneme

Caferoğlu, Ahmet "Filolog Gözü İle Tanpınar'ın Beş Şehir'indeki Kelime Üslûbu", İ. Ü. Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 12, 31.12.1962, s. 87-96.

 

2.B.e. mukayeseli edebiyat

Alkan, Erdoğan, "Nerval Şiirinin Rüzgarında, Ahmet Hamdi Tanpınar", Varlık, Mart 1993, s. 41-44.

Emil, Birol, "Tanpınar'ın Eserlerinde Adları Geçen Garblı Sanat Ve Fikir Adamları",  İ. Ü. Edb. Fak. Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, S. 12, 31.12.1962, s. 97-120.

Kantarcıoğlu, Sevim, "Thomas Stearn Eliot ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebiyat Üzerine Düşünceleri", Millî Kültür, S. 37, Aralık 1982, s. 42-48.

Kerman, Zeynep, "Tanpınar Ve Paul Valery", Türk Edebiyatı, C. 1, S. 1, Ocak 1972, s. 12-13.

 

2.B.f. edebiyat tarihi

Ülken, Hilmi Ziya, "XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (Düşünür Şâirin Edebiyat Tarihi)", Yeni İnsan, C. 6, S.66, Haziran 1968, s.5-7. 

Gürel, Rahşan, “Tanpınar’ın Klasik Edebiyatımız Hakkındaki Hükümlerine Dair Bazı Mütâlaalar”, Dergâh, S. 112, Haziran 1999, s. 15-18.

Gürel, Rahşan, “Tanpınar’ın Klasik Edebiyatımız Hakkındaki Hükümlerine Dair Bazı Mütâlaalar II”, Dergâh, S. 113, Temmuz  1999, s. 14-16.

Gürel, Rahşan, “Tanpınar’ın Klasik Edebiyatımız Hakkındaki Hükümlerine Dair Bazı Mütâlaalar III”, Dergâh, S. 114, Ağustos 1999, s. 19-21.

 

2.B.g. fikirleriyle ilgili yazılar

Hilav, Selahattin, "Tanpınar Üzerine Notlar", Yeni Ortam, 31 Mart 1973, s. 1-8.

Hilav, Selahattin, "Tanpınar Üzerine Notlar II", Yeni Dergi, C. 9, S. 106, Temmuz 1973, s. 26-41.

Kurhan, Şenay, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Metinlerinde Modernizm, Kent, Birey İlişkisi”, Tez Çalışması, 1995-1996 Öğretim Yılı, M.S.Ü., Fen-Edb. Fak.,  Sosyoloji Bölümü, 42 s.

Oktay, Ahmet, “Tanpınar: Bir Tereddütün Adamı”, Defter, S. 23, Bahar 1995, s. 49-61. (+)

Oktay, Ahmet, “Özel Olarak Tanpınar’da, Genel Olarak Karşı Yazın’da Üslup Sorunu Üzerine”, Yazı dergisi, S. 4-5, 1979 (Aynı yazı için bkz. A. Oktay, Bir Arayışın Yazıları, Yazko Yay., 1981, s. 21-50.).

Oktay, Ahmet, “Geçmiş ve Geçmişçilik Hakkında”, Defter, S. 5, Haziran-Eylül 1988. (Tanpınar ve A. Ş. Hisar hakkında.)

Pamuk, Orhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Modernizmi”, Defter, S. 23, Bahar 1995, s. 31-45.

Uçman, Abdullah, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Halk Kültürü”, yayınlanmamış bildiri, Ölümünün 25. Yılında AHmet Hamdi Tanpınar, Marmara Üniversitesi Konferans Salonu, 26 Ocak 1987, 11 s.

Yavuz, Hilmi, "Bir Düşün Adamı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar", Cumhuriyet, 24 Ocak 1976, s.5.

Yavuz, Hilmi, "Ahmet Hamdi Tanpınar Ve Marksizm I, II", Kültür Üzerine İst. 1987.

Yavuz, Hilmi, "Ahmet Hamdi Tanpınar Ve Kültürde Bütünlük Üzerine", Kültür Üzerine, İst. 1987, s. 49-53.

Yavuz, Hilmi, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Estetiği Üzerine", Kültür Üzerine, İst. 1987, s. 54-59.

 

 

3.METİN NEŞRİ

Emil, Birol, Yaşadığım Gibi, Dergâh Yay. İst. 1962.

Enginün, İnci, Şiirler, Dergâh Yay. İst. 1971.

Güven, Güler, Aydaki Kadın, Adam Yay. İst. 1989.

Kerman, Zeynep, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yay. İst. 1969.

Kerman, Zeynep, Mektuplar, Dergâh Yay. 2. bs. İst. 1992.

Tecer, Ahmet Kutsi, "Tanpınar'ın Mektupları", Varlık, c. 31, S. 616, 15 Mayıs 1964, s. 8-9.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hatıraları”, 2. Kaynaklar, 1984, s. 71-75.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, “-Düşünceler- Hatıra ve Düşünceler”, Ulus, no: 13336, 15 Ekim 1960, s. 2.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, “-Müşahedeler- Suçüstü”, Cumhuriyet, 14 Haziran 1960, s. 2-3.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, “Kıymetler ve Tahminler, Bugünün Sanatı”, 28 İkinci kânun 1938, s. 6.

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları I, Yakup Kadri", Dergâh, S. 2, Nisan 1990, s. 8-9.

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları II, Halide Edib", Dergâh,  S. 3, Mayıs 1990, s. 8-9.

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları III, Halit Refiğ",  Dergâh, S. 4, Haziran 1990, s. 8-9.

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları IV, Ahmet Haşim", Dergâh,  S. 5, Temmuz 1990, s. 8-9.

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları V, Yahya Kemal Veya Malzemenin Zaferi", Dergâh, S. 6, Ağustos 1990, s. 8-9.

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları VI, Abdülhak Hâmid", Dergâh, S. 7, Eylül 1990, s. 8-9.

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları I, Mehmed Çavuşoğlu'nun Kaleminden, Servet-i Fünûn Romanı", Dergâh, S.8, Ekim1990, s.8. 

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları II, Mehmed Çavuşoğlu'nun Kaleminden", Dergâh, S. 9, Kasım 1990, s.8.

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları III, Mehmed Çavuşoğlu'nun  Kaleminden, Bir Roman Mütalaası", Dergâh, S. 10, Aralık 1990.

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları IV, Mehmed Çavuşoğlu'nun Kaleminden", Dergâh, S. 11, Ocak 1991, s.8-9.

Uçman, Abdullah, "Tanpınar'ın Ders Notları V, Mehmed Çavuşoğlu'nun Kaleminden", Dergâh, S. 12, Şubat 1991, s. 11.

        

 

4. KENDİSİYLE YAPILAN RÖPORTAJLAR

Çağlar, Behçet Kemal, “Ahmet Hamdi Tanpınarla Birkaç Saat”, Yirminci Asır, no: 300, cilt: 12, 15 Mayıs 1958, s. 22.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, “Neler Yazdılar Ne Söylediler”, haz. Olgaç ??, Yelpaze, sene: 6, cilt: 13, no: 304, 9 Nisan 1958, s. 14-15, 33.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, “Ahmet Hamdi Tanpınar ile Son Romanı İçin Bir Konuşma”, A.H.T. ile konuşan: Necdet Evliyagil, Cumhuriyet ??, no: 9144, 24 Ocak 1950.

 

5. TANPINAR’IN ÇEVİRİLERİ

Hoffmann, “Kremon Kemanı”, hikâyeyi çev. A. Hamdi, Hayat, no: 135, cilt: VI, 15 Temmuz 1929, s. 18-20.

Hoffmann, “Kremon Kemanı”, hikâyeyi çev. A. Hamdi, Hayat, no: 136, cilt: VI, 31 Temmuz 1929, s. 18-20, 23.

 

6.TANPINAR’I ANMA YAZILARI

Altan, Çetin, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Öküz, S. 56, Ocak 1999, s. 20.

Ece Ayhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Öküz, S. 56, Ocak 1999, s. 20.

Fethi Naci, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Öküz, S. 56, Ocak 1999, s. 20.

Genç, Nihat, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Öküz, S. 56, Ocak 1999, s. 21.

Günyol, Vedat, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Öküz, S. 56, Ocak 1999, s. 21.

İleri, Selim, “Gramofon İğnesi, Tanpınar’la Zaman”, Cumhuriyet, 25.1.1996, s. 15. (+)

Ünalın, Nevin, “Paris İstanbul Hattında… Mektupları, Anıları ve Sanatıyla Ahmet Hamdi Tanpınar”, İş, ??, T. İş Bank. Yay., s. 34-36. (+)

 

 

 
441600 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol