Nihal Atsız

NİHAL ATSIZ BİBLİYOGRAFYASI

 

1.   Ahmet Taşağıl, Göktürkler, TTK Yay., Ank., 1995, 197 s.

2.     Beşir Ayvazoğlu, “Yakın Plan: Ülkücü”, Aksiyon, 22/28 Şubat 1997, s. 6-57.

3.   Günay Göksu Özdoğan, “Türk Ulusçuluğunda Irkçı Temalar: 1930 ve 40’ların Türkçü Akımı”, Toplumsal Tarih, S. 29, Mayıs 1996, s. 19-24.

4.   Güven Bakırezer, “Nihal Atsız’ın Düşüncesi”, Toplumsal Tarih, S. 29, Mayıs 1996, s. 25-31.

5.   Ömer Faruk Akün, “Atsız”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 4, İst., 1991, s. 87-91.

6.   Sadık K. Tural, “Tarihî Roman ve Atsız’ın Tarihî Romanları Üzerine Düşünceler”, Zamanın Elinden Tutmak, Ötüken Yay., İst., 1982, s. 220-261.

7.   Sencer Divitçioğlu, Kök Türkler (Kut, Küç ve Ülüg), Ada Yay., 1. bs., İst., 1987,335 s.

 
441600 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol