Kadın 2 

 

KADIN

Makale Adı Soyadı, Adı Yayın Adı Konu No Yedinci Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Kongresi Ardından.... Ağduk-Gevrek, Meltem Timisi, Nilüfer / K/7.1.18.0.9Toplum ve Bilim (1977 SA 42)
Yeni Adam ve Yeni Kadın: 1930'lar ve 40'larda Kadın, Cinsiyet ve Ulus. Köksal, Duygu Toplumsal Tarih (1994 SB 96)
Yeni Türk Kadını ve Ruhî Münasebetleri Meselesi. Tunç, M. Şekip Cogito (1996 SA 12)
Yeni Özbek Kimliğinin Oluşumunda Kadınların Rolü. Özataş, Aslı Avrasya Etüdleri (1995 SA 5) 300 Yetişkin Kadınların Hepatit B Konusundaki Düşünceleri ve Aşı Yaptırma Durumları. Çetinkaya, Fevziye Nacar, Melis Öztürk, Yusuf Viral Hepatit Dergisi (1995 SB 525) 610 300
Yönetici Kadınların ve Eşlerinin Ev İçi İşbölümü Konusundaki Tutum ve Davranışlarına İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma. Ersöz, Aysel Günindi H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi (1968 SA 48) 300
Yönetim Statüsünde Çalışanlar İçinde Kadınların Konumu. Altınışık, Songül (Özkaya) Çağdaş Eğitim (1976 SA 19) Yönetim Statüsünde Çalışanlar İçinde Kadınların Konumu. Altınışık, Songül (Özkaya) Eğitim Yönetimi (1995 SA 54)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1996-1998 Yılları Arasında Sezaryen Oranı ve Endikasyonları. Gül, Abdülaziz Şimşek, Yalçın Perinatoloji Dergisi (1993 SB 219) 610
Yılın Kadın Oyuncusu Tomris Çetinel'le Söyleşi: Bir Kadın O!. Aslankara, Sadık Çağdaş Türk Dili (1988 SA 67) Zayıflama Programındaki Obez Kadınlarda Vücut Bileşenlerindeki Değişimin Bioimpedans Yönetimi ile İncelenmesi. Medical Network Klinik Bilimler & Doktor (1995 SB 248) 610
Zeynep Kamil Hastanesi Aile Planlaması Kliniğine Yasal Tahliye Olmak İçin Başvuran Kadınların Aile Planlaması Hakkında Bilgilendirilmesi ve Kürtaj Sonrası Tercih Ettikleri Yöntemlerin Değerlendirilmesi. Yıldırım, Ayşegül (1956 SA 360) 610
[8 Mart Kadın Özel Sayısı]. Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 300
Çalışan Kadından Bir Kesit: (1911-1934) Osmanlı Bankası Kadın Personeli. Ammour, Laurence Baruh, Lorans Tanatar /cgi-bin/WebObjects/Makale.woa/31/wo/JPDSqn6DN9zC2nUBZxQAu80OzLK/7.1.18.13.9Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 300 330
Çalışan Kadınların Yasalarla Korunması Sağlanamadı. Kocaoğlu, A. Mehmet Yeni Türkiye (1995 SB 223) 340 300 Çalışan Kadının Yönetici Olarak Sorunları. Aliefendioğlu, Hanife Öğretmen Dünyası (1980 SB 70) 300 350
Çalışma Yaşamı ve Kadın. Atlı, A. Kadir Özvarış, Şevkat Bahar Sağlık ve Toplum (1990 SB 186) 300

Çalışma Yaşamı ve Kadın. Atlı, A. Kadir Özvarış, Şevkat Bahar Sağlık ve Toplum (=) 300

Çağdaş Kültür Ürünlerindeki Kadın İmgesi Nasıl Değerlendirilebilir?. İplikçi, Müge Varlık (1964 SB 1) 300
Çağlar Boyunca Türk Kadını ve Atatürk. Göksel, Burhan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (1984 SA 139) 300 Çeşitli Obstetrik Sorunları Bulunan Kadın Hastalarda Toxoplasma Antikorlarının Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi (1991 SA 23) 610 Çeşitli Obstetrik Sorunları Bulunan Kadın Hastalarda Toxoplasma Antikorlarının Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi (1991 SA 23) 610
Çok Çocuklu Kadınların Gebeliği Önlemede Bilgi, Tutum ve Davranışları (Epidemiyolojik Çalışma). İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası (1956 SA 254) 610
Çok Çocuklu Kadının Vazektomi ve Tüp Ligasyonu ile İlgili Bilgi ve Davranışı (Epidemiyolojik Çalışma. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası (1956 SA 254) 610
ÖDP ve Kadınlar. İlyasoğlu, Aynur Birikim (1975 SB 50)
Türk Toplumunda Ninniler ve Kadın. Etili, Can Türk Edebiyatı (1972 SA 40) 390 300
Türkistan Cumhuriyetleri'nde Kadınların Din Eğitimi Sorunu Hakkında Bazı Gözlemlerİlim ve Sanat (1985 SB 18) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadın Milletvekilleri. Kaplan, Leyla Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (1984 SA 131)
Türkiye Üniversitelerinde Kadınların Durumu. Köse, M. Ruhi Bilim ve Ütopya (1995 SC 203) 370 300
Türkiye'de Kadın Eğitimi. Güçlü, Nezahat G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (1985 SA 20) 300 370
Türkiye'de Kadın Eğitimi. Güçlü, Nezahat G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (1985 SA 20) 370
Türkiye'de Kadın ve Aile Anlayışı Konusunda Kitle İletişim Vasıtalarının Tahrif (veya Tahrib) Edici Tesirleri. Doğan, D. MehmetYeni Türkiye (1995 SB 223) 380 300
Türkiye'de Kadın ve Sosyo-Ekonomik Analizi. Yazan, Ümid Meriç İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi (1973 SB 196)
Türkiye'de Kadının Çalışma Yaşamına Girişi. Özer, Meral Atatürkçü Düşünce (1991 SB 20) 330
Türkiye'de Sosyal Sigorta ve Kadınlar. Arın, Tülay İktisat Dergisi (1965 SA 47) 360 330 300
Türkiye'deki İlk Kadın Milletvekilleri ve Meclis'teki Çalışmaları. Sezer, Ayten Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Özel Sayı (1984 SA 19)
Türkiye'nin Çeyrek Yüzyıllık Seyir Defterinde Kadın. Baydar, Oya Varlık (1984 SB 1) 300
Türklerde Bir Kadın Tanrı; Umay. İndirkaş, Zühre Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 290
Türklerde Kadın Hakları Üzerine Bir Değerlendirme. Sarıkoyuncu, Ali Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (1996 SB 43)
Uluslararası Kararlarda Kadın Konusu. Bilgili, Nihal Akın, Ayşe Sağlık ve Toplum (1990 SB 186) 300 320 Uluslararası Kararlarda Kadın Konusu. Bilgili, Nihal Akın, Ayşe Sağlık ve Toplum (1990 SB 186)
Ulusların Hal Edebiyatında: Kadınla İlgili Atasözleri. Bektaş, Hatice Çağdaş Türk Dili (1988 SA 67) 390 300
Ve Cumhuriyet Kadını Yarattı.... Liderler (1996 SB 207) 320 300
Yakup Kadri'nin "Kadınlık ve Kadınlarımız" [Adlı Romanı Üzerine]. Çeri, Bahriye Tarih ve Toplum (1984 SB 53) Yakın Tarihimizde Kastamonulu Kadınlar. Eski, Mustafa Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (1984 SA 131) 956.1 Yaşamını Arkeolojiye ve Anadolu'ya Adamış Bir Bilim Kadını Halet Çambel. Dirican, Murat Bilim ve Teknik (1968 SA 27) Yaşlı Kadınlarda Vulva Problemleri. Barhan, Sheela Ezenagu, Leonard Sendrom (1989 SB 92) 6


Tarantino'nun Beyaz Kadını: Jackie Brown. Evren, Süreyya Varlık (1964 SB 1)
Tarih Boyunca Kadın. İlbars, Zafer Atatürkçü Düşünce (1995 SB 20)
Tarihimizde İlklere Damgasını Vurmuş Kadınlar. Atam, Sedef Liderler (1996 SB 207) 300
Tarihin Bilinen İlk Kadın Matematikçisi: Hypatia. Deniz, Gamze Evrensel Kültür (1992 SB 96) 510 920
Tarihte Ermeni Kadını. Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 300
Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmadaki Kadının Yeri ve Önemi. Güneş, Gül Tarım ve Köy (1986 SB 74) 630 Tarımsal Üretimdeki Rolüyle Kadın. Bayındıroğlu, Ayşe Tarım ve Köy (1986 SB 74) 300 330
Tasavvufta Kadın. Küçük, Hülya S.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi (1985 SA 49) 297
Temizlik, Deterjan ve Kadın. İplikçi, Müge Kartal, Ümran Varlık (1964 SB 1) 300 650
Toplumumuzda Kadının Yeri ve Yükselişi. Erdem, Cemal İdarecinin Sesi Dergisi (1988 SB 103) 300
Trabzon İli Gebe Kadınlarda VDRL, HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliği. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi (1987 SB 170) 610
Türk Erişkinlerinde Sigara İçimi: Kadınlarımızda Tiryakilik Artma Yolunda. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (1977 SA 47)
Türk Kadın Hakları -Bir Bibliyografya Denemesi-. Kurnaz, Şefika Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (1984 SA 139)
Türk Kadın Hareketi ve Demokrasi. Gürkan, Ülker Eğitim ve Bilim (1976 SA 56) 300 320
Türk Kadın Hekimleri. Atabek, Emine M. Dirim (1956 SA 360) 610 300
Türk Kadın Sanları. Akalın, L. Sami Türk Dünyası Tarih Dergisi (1987 SA 21) 300
Türk Kadınlarında Uygulanan 1000 Diagnostik Laparoskopinin Sonuçları. Türk Fertilite Dergisi (1994 SB 107) 610 Türk Kadını. Nebioğlu, Sevim Atatürkçü Düşünce (1991 SB 20) 300
Türk Kadınının Gündemi. Criss, Nur Bilge A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (1956 SA 103) 300 320
Türk Kadınının Hukukî Durumu. Bozkurt, Gülnihal Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (1984 SA 131) 340 956.1 Türk Kadınının Siyasi Haklarını Kazanması ve Türk Kadınlar Birliği. Bozkır, Gürcan Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 320
Türk Mitolojisinde Kadın. Tuna, Oğuz Tarım ve Köy (1986 SB 74) 300
Türk Romanında Kadın İmgesi. Aksoy, Nazan Türklük Araştırmaları Dergisi (1984 SA 223) 810 300
Türk Sineması, Kadınlar, Kalpler ve Erkekler. Güçhan, Gülseren Yeni Türkiye (1995 SB 223) 790 300
Türk Toplumunda Kadın. Diyanet (1963 SA 4) 300

Resimli Ay'da Kadın. Baran, Tülay Alim Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 300
Robinson Crusoe "Ada" İlişkisinde Kadının Ötekileşmesi Sorununa Feminist Bir Yaklaşım. Öz, Fatma İplikçi, MügeVarlık (1964 SB 1) 820 300
Roman Kadın. Aydınoğlu, İsmet Türk Dili Dergisi (1989 SA 20) 800
Rusya Türklerinde Kadınlarla İlgili Gelişmelerin Osmanlı Kamuoyuna Yansımaları. Kurnaz, Şefika Türk Yurdu (1960 SB 27) 340 956.1
Sebastian Gökalp'ten "14 Ünlü Kadın". Sanat Çevresi (1979 SB 67) 750
Selçuklu Dönemi Kadın Hayratı. Cunbur, Müjgân Erdem (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi) (1985 SA 11) 956.1 300
Sendikaların Eğitim Programları ve Kadın Çalışanlar. Toksöz, Gülay Sayılan, Fevziye A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (1956 SA 103) 330 300
Seviye Talip'te Kadın Yazarın Sesi [Halide Edip Adıvar'ın Eseri Üzerine]. Esen, Nüket Varlık (1964 SB 1) 810 Sivas'da Bankada Çalışan Evli Kadınların Çalışmasının Aile Yapısına Etkileri . Sağır, Meral C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (1984 SA 15) 300
Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın. Ataseven, Gülsen Yeni Türkiye (1995 SB 223) 360 300
Sivil Toplum Örgütlenmesi İçinde Kadının Eşit Yeri. Hatemi, Kezban Yeni Türkiye (1995 SB 223) 300 320
Siyaset Söyleminde "İdeal Kadın": Siyaset Estetiği ve Cinsiyet. Açıkel, Fethi Birikim (1975 SB 50) 320 810 Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadın. Kılıçaslan, Seher Cesur Güven, Seval Çevre ve İnsan (1986 SB 198) 300 Sürdürülebilir Kalkınmada Kadının Rolü. Güven, Seval Çevre ve İnsan (1986 SB 198) 620 300 330
Taklit Aşklardan Taklit Romanlara: Genel Kadın Yazarlığı. Oğuzertem, Süha Toplum ve Bilim (1977 SA 42) 810 Takılarıyla Van'da Kadın-Erkek Giyimleri. Ünsal, Münevver Kültür ve Sanat (1989 SB 174) 390 740
Tanzimat Devri Türk Romanında Kadın. Haser, Melin Türk Edebiyatı (1972 SA 40) 810 300

"Amaç Kadın Kuruluşunun Bağımsızlığıydı" [Söyleşi]. Düzkan, Ayşe Birikim (1975 SB 50) 300 320
"Ben İtaatsiz Bir Kadınım". Nesir, Teslime Varlık (1964 SB 1) 300
"Erkeklerden Ziyade Erkekler!" Kadın Tarihi Nasıl Bulanıklaştırılır?. Çakır, Serpil Tarih ve Toplum (1984 SB 53) "Gelişme"nin Dinamiği Kadınlar Gelişme Yazınının Üvey Çocuğu mu?. Kurtuluş, Hatice İktisat Dergisi (1965 SA 47)
"Kadınlık Kadın Maiko" Adli Şiirin Çokanlamlılık Açısından İncelenmesi. İşeri, Kâmil Çağdaş Türk Dili (1988 SA 67)
"Çevre ve Kadın" Konusunda Sürdürülen Çalışmalar. Rüzgar, Hasan İller ve Belediyeler (1963 SB 42) 360 300 "Ölüme Bir Oyundur, Çocukların Doğumu" 20. Yüzyılın Son Çeyreğinde, Kadın Ozanların Dilinden Kadınlarımız. Evrensel Kültür (1992 SB 96) 810 300
19. Yüzyıl Ermeni Aydınlarının Gözüyle Kadınlar. Yumul, Arus Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 300
19. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Ermeni Kadını. Yumul, Arus Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 965.1 300
1920'lerde Kadın Kimliği ve Türk Kadın Yolu. Balcı, Hülya Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 300 050
1934'te Basındaki Tartışmalar Kadınlar Milletvekili Seçilirken.... Doyran, Ayşe Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 320 1936'nın Magazin Basınında Hâbil Adem ve Kadın. Okay, Cüneyd Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 300 070
2. Abdülhamid Devrinde İslam ve Batılılaşma Karşısında Kadının Konumu. Burçak, Berrak Doğu Batı (1999 SB
20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek. Çitci, Oya Mülkiye (1966 SB 16) 300 340
21. Yüzyılda Kadınların Karşısındaki Küresel Güçler. Bunch, Charlotte Varlık (1964 SB 1) 300 320
21. Yüzyılın Sağlıklı Kadını. Smith, Angela D. Spor ve Tıp (1994 SB 28) 300 790
8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Zeyneloğlu, Öznur Atatürkçü Düşünce (1995 SB 20) 300
8 Mart ve Mühendis-Mimar Kadın Orman Mühendisliğinde Kadın. Alanay, Aydan Orman Mühendisliği (1962 SB 8. Mart Dünya Kadınlar Günü Özgürleştikçe Aydınlanıyor Dünya. Yalçın, Kemal Öğretmen Dünyası (1980 SB 70) 90'larda Türkiye'de Siyasal Söylemin Dönüşümü Çerçevesinde Kürt Kadınlarının İmajı-Bazı Eleştirel DeBirikim (1975 SB 50) 300 320
Afyonkarahisar'ın Kadınanaları. Akkoyun, Turan Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 956.1 300
Ahmed Midhat Efendi'nin Romanlarında Sıradışı Kadın Tipleri. Yıldız, Ali Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 810

Osmanlı Toplumunda Kadın. Can, Sevim Diyanet (1963 SA 4) 300 956.1
Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat ve II. Meşrutiyet Dönemlerinde Kadınların Statüsü ile İlgili Gelişmeler. Arıkan, Gülay Türk Yurdu (1960 SB 27) 956.1 300
Osmanlı'da Kadın Fotoğrafçılar. Karakışla, Yavuz Selim Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 770
Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Kadın Hareketine Genel Bir Bakış. Aliefendioğlu, Hanife Bahşişoğlu, H. Kübra Sosyal Sigortalar Kurumu Bülteni (1975 SB 73) 300 956.1
Paul Eluard ve Üç Kadın (Gala, Nusch, Dominique). Baldıran, Galip Varlık (1964 SB 1) 840
Politik İslam'cı Kadın Yazınında Kadın Kimliği. Doltaş, Dilek Hürriyet Gösteri (1981 SB 57) 300 800
Pornografinin Sinema ve Kadın Üzerindeki Yansıması. Serter, S. Serhat Kurgu (1981 SB 210) 790 300


Mekânsal ve Kültürel Haritalar: İstanbullu Kadın Öğrencilerden Yaşam ve Göç Öyküleri. Özbek, Meral Defter (1987 SA 78) 300
Meşrutiyet Döneminde Bir Kadın Şirketi: Hanımlara Mahsus Eşya Pazarı A.Ş.. Okay, Cüneyd Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 956.1 300
Meşrutiyet Döneminde Kadınlara Yönelik Bir Dergi: Mektep Müzesi. Okay, Cüneyd Tarih ve Toplum (1984 SB 53) Millî Mücadele'de Türk Kadını. Kurnaz, Şefika Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (1984 SA 131) 956.1 300
Millî Mücadele'de Türk Kadını. Can, Sevim Diyanet (1969 SC 6) 300 956.1
Modern Kadın Yazarın Toplumsal ve Sanatsal Konumu. Andaç, Feridun Hürriyet Gösteri (1981 SB 57) 300 810 Muhammediyye'nin İki Yazma Nüshası ve İki Kadın Müstensih. Öztürk, Zehra Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (2000 SA 36) 090
Muslididdin Âdil'in Görüşleri Kadın ve "Hukuk-ı Nisvan". Toprak, Zafer Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 300 340 Mısır'da Kadının Toplumsal Konumu. Okumuş, Fatih İlim ve Sanat (1985 SB 18) 300 297
Naciye Öncül: Kadınlar, Koşulları Zorlamalı. Öncül, Naciye Öğretmen Dünyası (1980 SB 70) 300
Neolitik Dönemde Kadın. Diker, Ayşe Argos Gemicileri (1997 SB 12) 930 300
Nezihe Muhittin'in Romanlarında Kadın ve Çocuk. Erdoğan, Türkan Türk Yurdu (1960 SB 27) 810 300
Nâbî, Vehbî ve Vâsıf'ın Eserlerinde Türk Kadını. Chmielowska, Danuta Erdem (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi) (1985 SA 11) 300 810
Oryantalist Söylem ve Japonya Meiji Dönemi (1868-1912) Japon Kadın Hareketi Tarihini Okumak. Binark, Mutlu Kültür ve İletişim (1998 SA 16) 950 300
Osmanlı Devletinde Vakıf Kuran Kadınlar. Can, Sevim Diyanet (1969 SC 6) 297 300
Osmanlı Dönemindeki Kıbrıs'ta Kadın ve Hukuk. An, Ahmet Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 300 340
Osmanlı Kadın Dergilerinin "Feminist" Gözüyle Pierre Loti. Karakışla, Yavuz Selim Toplumsal Tarih (1994 SB 96) Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi 1920 Senesi Raporu. Oktar, Tiğinçe Özkiper Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 300 360
Osmanlı Ordusunda Kadın Askerler. Karakışla, Yavuz Selim Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 956.1 355

Karanlığı Aydınlatan Kadınlar [Söyleşi]. Mesçi, Ayşe Emel Hürriyet Gösteri (1981 SB 57) 790
Karikatür Albümlerinde Kadın, Aile ve Çocuk. Sağlam, Serdar Türk Yurdu (1960 SB 27) 740 300
Kartpostallarda Kadın Kıyafetleri. Göktaş, Uğur Standard (1962 SB 194) 390 956.1
Kastamonu'da Geleneksel Kadın Giyimleri. Eray, Fatma Kültür ve Sanat (1989 SB 174) 390
Kaçak Olarak Paralı Seks Yapan Kadınların Sosyodemografisi Üzerine Bir Çalışma. Bodur, Said Önal, Özgür Türkiye Tıp Dergisi (1994 SB 302) 610 360
Kentli Kadınların Çalışma Koşulları ve Çalışma Yaşamını Terk Nedenleri. Eyüboğlu, Ayşe Özar, Şemsa Tufan-Tanrıöver, Hülya İktisat Dergisi (1965 SA 47) 300
Kentsel Kesimde Kadın ve Erkeklerin İşgücüne Katılımları ve Kazanç Farklılıkları. Dayıoğlu, Meltem Kasnakoğlu, Zehra ODTÜ Gelişme Dergisi (1971 SA 29) 330
Kilis Bölgesi Kuva-yı Milliye Komutanı Polad'ın, BMM Başkanlığı'na Yazdığı Fransızların Ateşkes Emrine Uymadıkları, Tarlalarında Çalışan Halka Saldırdıkları, Bir Kadını Öldürdükleri Hakkındaki Raporu. (Belge No: 2927). Askerî Tarih Belgeleri Dergisi (1970 SB 569) 355
Konya İli Kır Toplum Yapısı İçinde Hayvancılığın Gelişmesinde Kadının Rolü. Oğuz, Cennet S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi (1991 SA 1) 330 300
Konya'nın Kadın Giyimlerinden Örnekler. Tanır, Sabahat Kültür ve Sanat (1989 SB 174) 390
Kurtuluş Savaşı'nın Kahraman Kadınları. Erdem, Nuriye Pınar Çağdaş Eğitim (1976 SA 19) 300 956.1
Külebi'nin Şiirinde Kızlar ve Kadınlar. Ülgen, Celal Varlık (1964 SB 1) 810
Kırsal Alanda Kadınlar ve Sürdürülebilir Gıda Güvenliği. Hablemitoğlu, Şengül Tarım ve Köy (1986 SB 74) 300 Kırsal Kesimdeki Kadının Sosyal Güvenliği. Ceylan, Coşkun Kılıç, Mehmet Tarım ve Köy (1986 SB 74) 300 360 Kısa Yaşam Öyküsü, Yetiştiği Ortam ve Kadınlardan Etkiler... Nezihe Muhiddin. Zihnioğlu, Yaprak Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 300 920
Kızılderili Kadınlar. Tanrısal, Meldan Varlık (1984 SB 1) 300
Loti ve Hayal Kadınlar Üzerine Bir Değini. Öztek, Çiçek Toplum ve Bilim (1977 SA 42) 840
Medya ve Kadın. Asena, Duygu Yeni Türkiye (1995 SB 223) 300 070
Medya'nın Kadına Bakış Açısı. Aldoğan, Yazgülü Yeni Türkiye (1995 SB 223) 070 300
Mehmet Emin Yurdakul'un Şiirlerinde Aile ve Kadın. Özsarı, Mustafa Türk Dili (1963 SA 60) 810 300

Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Himayesinde Savaş Yetimleri ve Kimsesiz Çocuklar: "Ermeni" mi, "Türk" mü?. Karakışla, Yavuz Selim Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 360 320
Kadınlarımızdan Portreler [Söyleşi] [Muhsine Akbaş]. Diyanet Dergisi (1963 SA 4) 920 740
Kadınlarımızdan Portreler [Söyleşi]. Bilgin, Beyza Diyanet (1963 SA 4) 300
Kadınların Felsefesi. Kuyaş, Nilüfer Defter (1987 SA 78) 300
Kadınların Gözünden Sendikalar ve Sendikacılık. Toksöz, Gülay İktisat Dergisi (1965 SA 47) 300 330
Kadınların Korunmasına Yönelik İnsan Hakları Çerçevesinin Sınırları. Butegwa, Florence İnsan Hakları Yazıları (1999 SB 22) 320 360
Kadınların Savaşı Yahut Kızıl Bayraklar Altında Küfür Edebiyatı. Töre, Enver Türk Edebiyatı (1972 SA 40) 300 Kadının Bitmeyen Özgürlük Mücadelesi. Solmaz, Yusuf Öğretmen Dünyası (1980 SB 70) 300
Kadının Kişiliği. Bozkurt, Emine Öğretmen Dünyası (1980 SB 70) 300
Kadının Kültürel ve Entelektüel Alanın Dışında Bırakılması. Cıbıroğlu, Yıldız Evrensel Kültür (1992 SB 96) 190 Kadının Kırsal Kesimdeki Rolü. Akbay, Rüveyde Tarım ve Köy (1986 SB 74) 300 630
Kadının Statüsü ve Sivil Toplum Örgütleri. Tankut, Şule Milliyet Sanat (1972 SB 167) 300
Kadının Yanında Olmak.... Aygül, Dursiye Öğretmen Dünyası (1980 SB 70) 300

Kadın Yazarların Romanlarında Erotizmden Aşkın Felsefeye Geçişi. PlassixGray, Francis du Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi (1996 SA 24) 800 300 120
Kadın Çalışma Durumu ve Tüketim Davranışları. Bayraktar, Meltem Standard (1962 SB 194) 330 650
Kadın Özgürlüğü Savaşçısı Kate Millett. Yeğin, Şemsa Varlık (1964 SB 1) 300
Kadın Öğretmenlerin Okul Müdürü Olmasının Engelleri. Altınışık, Songül (Özkaya) Eğitim Yönetimi (1995 SA 54) Kadın, Erkek, İnsan.... German, Tülay Adam Sanat (1985 SA 36) 300
Kadın, Yönetici Olmaya Kendini Hazır Hissetmiyor. Ataman, Ayşegül Öğretmen Dünyası (1980 SB 70) 300 350 Kadın, Ütopya. Sancar, Nuray Evrensel Kültür (1992 SB 96) 300
Kadın-Erkek Eşitliği Sorunsalı. Kale, Nesrin Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (1969 SA 32) 300
Kadın-Erkek, Zengin-Yoksul, Şişman-Zayıf... Hepimiz Yaşlanıyoruz. Yılmaz, Elif Bilim ve Teknik (1968 SA 27) Kadına Düşen İşler ve Evde Düzen. Ksenophon Cogito (1996 SA 12) 300
Kadına El Kalkar mı?. Özdemir, Nurhayat Öğretmen Dünyası (1980 SB 70) 300
Kadınlar Dünyası Dergisiyle Yüzyıllık Miras 2000'lere Taşınıyor [Söyleşi]. Gümüşoğlu, Firdevs Bilim ve Ütopya (1995 SC 203) 300 070
Kadınlar Meclis'te, Şimdi Ne Olacak?. Akın, Feride Birikim (1975 SB 50) 320 300
Kadınlar Sandık Başına!. Emil, Birol Türk Edebiyatı (1972 SA 40) 300
Kadınlar Vardır. Kartal, Belma Nur Öğretmen Dünyası (1980 SB 70) 300
Kadınlar İçin Bir Matematik Kitabı: Hülâsa-i İlm-i Hisâb. Kızıltan, Mübeccel Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 510 Kadınlar İçin İstanbul Rehberi 1930'ların Şehrinde Edebiyat Eşliğinde Bir Gezinti. Yalçın, Emre Yalçın, Sabahat Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 300 915.61
Kadınlara Oy Hakkı. Türk Edebiyatı (1972 SA 40) 320
Kadınlara Yönelik Şiddetin Bir İnsan Hakları İhlali Olarak Tanınması. Halim, Asma Muhammed Abdel İnsan Hakları Yazıları (1999 SB 22) 320 360

Kadın Hakları. Güneş, Reyhan Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi (1973 SB 381) 340
Kadın Hareketi Onların da Bir Öyküsü Var. Demir, Hülya Birikim (1975 SB 50) 320 300
Kadın Hareketi: Nereden Nereye. Bora, Aksu Birikim (1975 SB 50) 320 300
Kadın Hareketinde Bir Öncü: Kadınlar Dünyası Kadınlar Ne İstiyor?. Özel, Işık Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 300 Kadın Memurun, Eşinin İşçi Olması Halinde Çocuk Tedavi Giderlerinin Memurun Bağlı Bulunduğu Kurum Bütçesinden Ödenip Ödenmeyeceği, Eşinin Çalışmaması Durumunda da Aile Yardımından Yararlanıp Yararlanamayacağı. Yıldırım, Abdullah Belediye Dergisi (1995 SB 36) 350 340
Kadın mı, Aile mi?. Vayni, Cafer Türk Edebiyatı (1972 SA 40) 300
Kadın Psikolojisi. Akyüz, Gamze Kuğu, Nesim C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi (1982 SA 21) 150
Kadın Roman. Ferah, Tülay Türk Dili Dergisi (1989 SA 20) 800
Kadın Sesinin Meşruluğu: Ayşe Nil ve Farklılık Söylemi. Başarır, Yeşim Ana Dili (1997 SA 2) 820 300
Kadın Sözcüğünün Kökeni. Kılıç, Hüseyin Çağdaş Türk Dili (1988 SA 67) 410
Kadın Tarihi Yazımı Üzerine Birkaç Hatırlatma Ortak Geçmişi Birlikte Kurmak. Akgökçe, Necla Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 300 956.1
Kadın Tarihi. Scott, Joan Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 300
Kadın Tarihinden İki İsim: Ulviye Mevlan-Nezihe Muhittin. Çakır, Serpil Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 920 300 Kadın Tarihinden İki İsim: Ulviye Mevlan-Nezihe Muhittin. Çakır, Serpil Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 920 300 Kadın ve Bilim. Ergin, Özgür Bilim ve Teknik (1968 SA 27) 500 300
Kadın ve Eğitim. Gözütok, F. Dilek Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (1969 SA 32) 370 300
Kadın ve Kent Kültürü. Kuban, Doğan Yapı (1980 SA 89) 300
Kadın ve Siyaset: Eşitliğin Ötesinde. Yeğenoğlu, Meyda Birikim (1975 SB 50) 300 320
Kadın ve Şiddet. Özaydın, Nilüfer Üner, Oben Akın, Ayşe Sağlık ve Toplum (1990 SB 186) 300
Kadın ve Şiddet. Özaydın, Nilüfer Üner, Oben Akın, Ayşe Sağlık ve Toplum (1990 SB 186) 360

Akdeniz Kadın Edebiyatçılar Sempozyumu. Sezer, Sennur Varlık (1964 SB 1) 300 810
Akneli Kadınlarda Aknenin Şiddeti ile Serum FSH, LH, DHEA-S, TT ve PRL Seviyeleri Arasındaki İlişki. Lepra Mecmuası (1970 SA 78) 610
Almanya Edebiyatında Kadın Kimliği. Aksoy, Nazan Birikim (1975 SB 50) 830 300
Alternatif Kalkınma Stratejileri: Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Eşitlik. Ertürk, Yakın ODTÜ Gelişme Dergisi (1971 SA 29) 330 300
Amerikan Kadın Romanı ve Politika. Kırtunç, Ayşe Lahur Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi (1996 SA 24) 820 300
Anadolu Selçuklu Sanatında Kadın Baniler. Durukan, Aynur Vakıflar Dergisi (1964 SB 155) 720 300
Anayasal Eşitlik ilkesi Açısından Evlilikte Kadınların Soyadı. Göztepe, Ece A.Ü. SBF Dergisi (1956 SA 103) 340 Aristoteles'te Akılsallığın Kavranımı ve Kadın. Erkızan, Hatice Nur Doğu Batı (1999 SB 86) 140 300
Astrofizikte Öncü Bir Bilim Kadını Dilhan Eryurt. Akoğlu, Alp Bilim ve Teknik (1968 SA 27) 920 520
Atatürk ve Kadınların Askerliği. Ünder, Hasan Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 350 300
Atatürk ve Türk Kadın Hakları. Şıvgın, Hale Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (1985 SA 11) 956.1 300 320 Atatürk ve Türk Kadını. Ayata, Ayşe Ergun, Ayça Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (1985 SA 11) 956.1 300 Atatürkçü Düşünce Sisteminde Kadın ve Eğitimi. Çoban, Ahmet Öğretmen Dünyası (1980 SB 70) 300 370
Avrupa Topluluğu'da Kadın İstihdamı. Uysal, Bengü Exporter (1995 SB 353) 330 300
Avrupa'ya Bir Ruh Vermek (Anadolu'dan Bir Müslüman Kadın). Bilgin, Beyza A. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi Avrupadan Kadın, Roman ve Can Eriği Üzerine.... Bardakçı, İlhan Türk Edebiyatı (1972 SA 40) 300
Bankacılık ve Kadın: Finans Dünyasında Kadınların Ayak Sesleri. Hacıalioğlu, Nurdilek Uzman Gözüyle Bankacılık (1994 SB 122) 330 300
Bankacılık ve Kadın: Her Başarılı Kadının Arkasında Bir Erkek Var [Konuyla İlgili Görüşler]. Uzman Gözüyle Bankacılık (1994 SB 122) 300 330
Bankacılıkta Kadın. Çulpan, Oya Akdağ, Füsun Cindoğulu, Dilek Uzman Gözüyle Bankacılık (1994 SB 122) 330 Bazı Kadın Mektupları. Uçman, Abdullah Tarih ve Toplum (1984 SB 53) 300
Belgelere Feminist Bilinçle Bakmak Bir Kadın Kütüphanesinin Anatomisi. Davaz-Mardin, Aslı Toplumsal Tarih (1994 SB 96
Ben-Bir Kadın Özne-ve Benim Sabun Köpüklerim ya da Pembe Dizilerim... Binark, F. Mutlu Yıllık (A.Ü. İletişim Fakültesi) (1994 SA 25) 300 380
Beşiklerimizi ve Geleceğimizi Tutan Eller Kadınlar. Civelek, Ahmet Yavuz Tarım ve Köy (1986 SB 74) 300 Bilimkurgu ve Kadın. İplikçi, Müge Milliyet Sanat Dergisi (1972 SB 167) 800 300
Bir "Çalıkuşu" Öyküsü.. İlk Kadın Kimyacımız Remziye Hisar. Oralalp, Füsun Bilim ve Teknik (1968 SA 27) 920 Bir Dostun Ağzından Bir Bilim Kadınının Yaşam Öyküsü: Doç. Dr. Refia Palabıyıkoğlu. Erol, Neşe
Kriz Dergisi (1994 SB 267) 610 920
Bir Osmanlı Türk Kadın Hakları Savunucusu Nezihe Muhiddin. Zihnioğlu, Yaprak Tarih ve Toplum (1984 SB 53) Birinci Ordu Birinci Kadın İşçi Taburu. Sarısaman, Sadık Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (1984 SA 139) 360 Birleşmiş Milletler Konferansları, Habitat II ve Kadınlar. Akçar, Şengül Yeni Türkiye (1995 SB 223) 300
Biten (İki) Yüzyıldan Gelen Yüzyıla, Türk Raomanında Kadın Portreleri. İleri, Selim Varlık (1964 SB 152) 810 300 Bursa'da Kadın Giyimleri. Eray, Fatma Kültür ve Sanat (1989 SB 174) 390
Bursa'da Kadın İşçilerinin 1910 Grevi. Os, Nicole A. N. M. Van Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 330
Bursa'nın Kurtuluşuna İmza Atmış Bir Mücahit Kadınımız Kara Fatma (Fatma Seher). Kalıpçı, İlknur Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Özel Sayı (1984 SA 19) 956.1
Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Kadın. Leontiç, Mariya Türk Dili (1963 SA 60) 810
Cumhuriyet Arifesinde Osmanlı Kadın Hareketine Yönelik Toplumsal Tepkiler. Kurnaz, Şefika Türk Yurdu (1960 Cumhuriyet Dönemi Yeni Harfli Kadın Süreli Yayınları, 1928-1996 Bir Bibliyografya. Davaz-Mardin, Aslı Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 070 010
Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Kadın Hakları. Atatürkçü Düşünce (1995 SB 20) 300 340
Cumhuriyet Döneminde Kadına Verilen Siyasal Haklar ve Bunun Siyasal Katılım Üzerindeki Etkileri.
Cumhuriyet Döneminde Kadının Sosyal Konumu. İçli, Tülin Günşen H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi (1983 SB Cumhuriyet Erkekleri Kadınlardan Çok Sevdi. Tekeli, Şirin İktisat Dergisi (1965 SA 47) 300
Cumhuriyet Kadını. Karınca, Eray Çağdaş Türk Dili (1988 SA 67) 300 320
Cumhuriyet Kadını: Vatandaş mı, Birey mi?. Kadıoğlu, Ayşe Varlık (1964 SB 1) 300 320
Cumhuriyet ve Kadın. Akın, Ayşe Aslan, Dilek

Cumhuriyet ve Kadın. Kırkpınar, Leyla Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (1995 SA 83) 300 956.1 Cumhuriyet ve Kadın. Akın, Ayşe Aslan, Dilek Sağlık ve Toplum (1990 SB 186) 300 320
Cumhuriyet'in İlanından Sonra İzmir'de Türk Kadınına Bir Bakış. Baran, Tülay Alim Tarih ve Toplum (1984 SB 53) Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazınından Örnekler: Erendiz Atasü, Mina Urgan, Şadan Karadeniz. Menteşe, Oya H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi (1983 SB 128) 810
Cumhuriyetin 75. Yılında Tarihsel Süreç İçinde Türk Kadınının Dünü ve Bugünü. Sarıkoyuncu, Ali Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (1984 SA 139) 300
Cumhuriyetin Gururu Kadın Hekimimiz Kâmile Şevki Mutlu. Oralalp, Füsun Bilim ve Teknik (1968 SA 27) 610 Cumhuriyetin İlk Kadın Tarih Öğretmenlerinden Refet Angın. Gümüşoğlu, Firdevs Bilim ve Ütopya (1995 SC 203) Cumhuriyetin İlk Kadın Örgütlenmesi-Fırka ya da Cemiyet-. Ateş, Nevin Yurdsever İktisat Dergisi (1965 SA 47) Dede Korkut Destanlarında Kadın Hakkındaki Telakkiler ve Bunun Eski Türk Kültüründen Taşıdığı İzler. Torun, Ali Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1999 SA 3) 390 300
Demokratik Gelişme ve Çalışman Kadın. Kendirci, Sema Eğitim ve Bilim (1976 SA 56) 300 320
Demokratik Kadın Örgütlenmesi Gündemi ve Sorunları.
Mülkiyeliler Birliği Dergisi (1966 SB 16) 320 300
Dergicilikte İlk Kadın Özel Sayısı: Hayat (1928). Balcı, Hülya Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 070 300 Destanlarımızda ve Dünya Destanlarında Başlıca Kişilik Özellikleri ve Toplumdaki Yeri Açısından Kadın. Gürpınar, Doğan Anayurttan Atayurda Türk Dünyası (1993 SB 11) 300 390
Din Açısından Kadınlar ve Bağımsızlık Savaşı. Çubukçu, İbrahim Agâh Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (1984 SA 131)
Dünya Kadınlar Günü'nün Düşündürdükleri. Çivi, Halil Atatürkçü Düşünce (1991 SB 20) 300
Dünya Tarihinde Kadın-Erkek Eşitliği. Halilova, Hanım Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (1984 SA 139) 300 Dünyada Demokratik Gelişme ve Kadın. Tokluoğlu, Ceylan Eğitim ve Bilim (1976 SA 56) 300
Dünyayı Kadınlar Besliyor. Tarım ve Köy (1986 SB 74) 300 630


Dış Pazarlara Açılan Konfeksiyon Sanayiinde Yeni Üretim Süreçleri ve Bu Sektörde Çalışan Kadınlar. Eraydın, Ayda İktisat Dergisi (1965 SA 47) 300 330
Ebu Abdurrahman Sülemi'nin " Zikru'n-Nisveti'l-Müteabbidâti's Sûfiyyât" Adlı Eserinde Kadın Sûfilerin Yeri. Aşkar, Mustafa A. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi (1970 SB 582) 297
Erzurum'da Kadın Giyiminin Tarihi Süreci İçinde Ehram ve Dokumacılığı. Çelik, Adem Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (1998 SA 29) 390 740
Esnek Çalışma Kapsamında Eve İş Verme Sistemi ve Hazır Giyim Sektöründe Evde Çalışan Kadın İşgücünün Yeri. Vural, Tuba Çileroğlu, Birsen Konfeksiyon Teknik (1995 SB 424) 670 300
Evli Kadın, Çalışma Yaşamı ve Normatif Öncelik Sorunu. Nazlı, Aylin Ok Sosyoloji Dergisi (1989 SA 61) 300 Eğitim-Meslek-Çalışma Bağlamında Kadının Durumu. Demir, Gülsen Çağdaş Eğitim (1976 SA 19) 330 320 Eğitimin Yönetimindeki Kadın Azınlık. Tan, Mine Amme İdaresi Dergisi (1968 SA 70) 300 370
Fabrikada Çalışan Kadınların İş Sorunları ve Aile İlişkileri. İçli, Gönül C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (1984 SA 15) 300
Fetiş Nesneler Nesne Kadınlar. Giray, Kıymet Türkiye'de Sanat (1992 SB 6) 700 300
Fikir Hürriyeti Bağlamında İslam'da Kadının Tercih ve Fikir Beyan Etme Hakkı. Hatipoğlu, Nihat Hukuki Araştırmalar (1998 SB 300) 297 300
GAP Bölgesi'nde Kırsal Alanda Kadının Toplumsal Durumu. Fazlıoğlu, Aygül GAP Dergisi (1993 SB 396) 300 Bölgesinde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Entegrasyonu Araştırması. Saltık, Ahmet GAP Dergisi (1993 SB GAP'ta Kadın. Çakmak, Melek İktisat Dergisi (1965 SA 47) 300

Gecekondulu Kadınlar ve Yerel Siyaset. Wedel, Heidi Defter (1987 SA 78) 300 320
Gelişme Sürecinde Kadının Topumsal Kimliği ve İletişim Araçlarında Kadın İmajı. Bıçakcı, İlker İktisat Dergisi (1965 SA 47) 300 380
Girişimcilik ve Kırsal Kadınlar. Kantar, Müge Tarım Ekonomisi Dergisi (1999 SA 30) 330 300
Göç, Kadının Ekonomik Konumu, Hareket Özgürlüğü ve Aile İçi Güç Dinamikleri. İlkkaracan, İpek İktisat Dergisi (1965 SA 47) 300
Güllerin Savaşı: Kadın Erkek İlişkisinde Güç Savaşı. Güneri, Feride Y. Paker, Berna Varlık (1964 SB 1) 300
Gülten Akın'ın Şiirinde Kadın İmgesi. Kayıran, Yücel Hürriyet Gösteri (1981 SB 57) 810 300
Güneydoğu'nun Kadınları Halkanın Dışındakiler. Sezer, Sennur Evrensel Kültür (1992 SB 96) 300
Habitat II Kadın ve Çevre. Aykut, İmrem Yeni Türkiye (1995 SB 223) 300 360
Havva ve Kadınların Kimliği. Witcombe, Christopher L. C. E. Evrensel Kültür (1992 SB 96) 300 220

Kadın Adam Değil midir?. Cebeci, Dilâver Türk Yurdu (1960 SB 27) 300
Kadın Araştırmaları Açısından Fetvalar Fetvalarda Kadın. Art, Gökçen H. Toplumsal Tarih (1994 SB 94) 300
Kadın Araştırmalarında Yöntem Sorunu ve Kadın İstihdamının Geliştirilmesi (KİG) Projesi Örneği. Atauz, Akın Kardam, Filiz Toksöz, Gülay İktisat Dergisi (1965 SA 47) 300 330
Kadın Birinci İşçi Taburu Tarihçesi. Altındal, Meral Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 330 300
Kadın Dergiciliği ve Mehmet Rauf. Törenek, Mehmet Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 070 810
Kadın Dergilerinde (1869-1927) Osmanlı Hanımları ve Hizmetçi Kadınlar. Karakışla, Yavuz Selim Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 300 956.1
Kadın Dünya Liderleri. Liderler (1966 SB 207) 300
Kadın Eli Değince.... İnanç, Nelka Çevre ve İnsan (1986 SB 198) 300 360
Kadın Erkek Eşitliği Üzerine Birkaç Söz. Özbuğday, Şükrü Diyanet İlmi Dergi (1963 SA 4) 297 300
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Arşivi. Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 020
Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde İlk Arşiv, İlk Katalog: Hasene Ilgaz. Arat, Yeşim
Toplumsal Tarih (1994 SB 96) 020
Kadın Eşcinselliği ve Edebiyatımız. Sezer, Sennur Varlık (1964 SB 1) 810 300
Kadın Günahla Yaşar. Ilgaz, Turhan Cogito (1996 SA 12) 300
Kadın Hakları ve Kalkınma!. Er, Celâl Karınca (1963 SB 50) 320 330
-----________________________________________________________________________

 

 

 
441592 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol