Ömer Seyfettin

ÖMER SEYFETTİN BİBLİYOGRAFYASI

 

1. EDEBİYAT TARİHİ

 

2. BİYOGRAFİK MAHİYETTE ESERLER

a) KİTAPLAR

Tahir Alangu, Bir Ülkücünün Romanı,

Hilmi Yücebaş, Ömer Seyfettin,

 

b) MAKALELER

 

3. METİN NEŞRİ

 

4. TEMATİK ARAŞTIRMALAR

a) HİKÂYELERİ VE HİKÂCİLİĞİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Ömer Seyfettin’in Yaratıcılığıyla İlgili Bazı Sorunlar,” Leyla Alkayeva, Sovyet Türkologlarının Türk Edebiyatı İncelemeleri, Cem Yay., çev. Tatyana Moran, Yurdanur Salman, İst., 1980, s. 58-80.

 

b) ROMANLARI VE ROMAN ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

c) ŞİİRLERİ VE ŞİİR GÖRÜŞÜYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

ç) TİYATRO ESERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

d) FİKRî, SOSYAL, KÜLTÜREL GÖRÜŞLERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

e) MUKAYESELİ EDEBİYATLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

f) GAZETECİLİKLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

 

5. BİBLİYOGRAFİK MAHİYETTE ESERLER

a) KİTAPLAR

 

b) MAKALELER

Sovyet Türkologlarının Türk Edebiyatı İncelemeleri, Cem Yay., çev. Tatyana Moran, Yurdanur Salman, İst., 1980, s. 272-273.

1.              Ömer Seyfeddin’in Eserlerinde Halk Kültürü, Muharrem Kaya, TC Marmara Üniv. Türkiyat Arş. Ens. yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İst., 1994, 104 s.

2.              Ömer Seyfeddin’in Şiirleri, Ömer Seyfeddin, haz. Fevziye Abdullah Tansel, TKAE Yay., Ank., 1972, 86 s. (Fotokopi. Master tezi döneminden.)

3.              Ömer Seyfettin Bütün Eserleri 12, Doğduğum Yer, Şiirler, Mensur Şiirler, Fıkralar, haz. Muzaffer Uyguner, Bilgi Yay., 2. bs., Ank., 1989, 175 s. (1992, Sosyal Yayınlar Kitap Sarayı)

4.              Ömer Seyfettin Bütün Eserleri 13, Dil Konusunda Yazılar, haz. Muzaffer Uyguner, Bilgi Yay., 1. bs., Ank., 1989, 178 s. (1992, Sosyal Yayınlar Kitap Sarayı)

5.              Ömer Seyfettin Bütün Eserleri 14, Sanat ve Edebiyat Yazıları, haz. Muzaffer Uyguner, Bilgi Yay., 1. bs., Ank., 1990, 230 s. (1992, Sosyal Yayınlar Kitap Sarayı)

6.              Ömer Seyfettin Bütün Eserleri 15, Olup Bitenler, Toplumsal Yazılar, Kadınlar ve Çocuklar / Eğitim ve Uygarlık / Dedikodu Fıkraları / Anı Defterinden, haz. Muzaffer Uyguner, Bilgi Yay., 1. bs., Ank., 1992, 238 s. (1992, Sosyal Yayınlar Kitap Sarayı)

7.              Ömer Seyfettin, H. Fethi Gözler, Çağdaş Yay., 1. bs., 1976, 285 s. (Mart 1993, Kadıköy)

8.              Ömer Seyfettin. Hilmi Yücebaş, Ahmet Halit Ktb., İst., 1960, 112 s.

 

 
439014 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol