MAKALELERİM

Bu klasörde yayınlanmış ve yayınlanacak makalelerimin tam metinleri yer almaktadır.
 

MAKALELER :
   
1.       Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri, Folklor/Edebiyat, sayı: 25, 2001/1, s. 199-218.
2.       Gönül Hanım, Bozkurtlar ve Ağrıdağı Efsanesi Romanlarında Köken Miti, Folklor/Edebiyat, sayı: 26, 2001/2, s. 105-110. (23 Kasım 2000’de Destan Sempozyumu’nda sunulan “Gönül Hanım, Bozkurtlar ve Ağrıdağı Efsanesi Romanlarında Mitolojik Bir Unsur Olarak Kutsal Mekân” başlıklı bildirinin genişletilmiş şeklidir.)
3.       Cumhuriyet Döneminde Bir Battal Gazi Romanı, Folklor/Edebiyat, sayı: 27, 2001/3, s. 171-178. (14 Kasım 2000’de Sanat ve İnanç Sempozyumu’nda sunulan “Kozanoğlu’nun Battal Gazi Romanı Çerçevesinde Cumhuriyet Dönemindeki Yönetim, İnanç, Sanat Bağlantısı” başlıklı bildirinin genişletilmiş şeklidir.)
4.       Oğuz Atay’ın Yapıtlarında Yaşamöyküsel Unsurlar, Adam Sanat, sayı: 183,Nisan 2001, s. 76-81.
5.       Tatminsizlikten Yasak Aşka: Aşk-ı Memnû, Turnalar, sayı: 5, Ocak 2002, s. 26-30.
6.       Türk Halk Anlatılarında Kadın, Toplumbilim, sayı: 15, Mayıs 2002, s. 49-54.
7.       Divânü Lûgati’t Türk’ün Halkbilimi Açısından Önemi, Folklor/Edebiyat, sayı:31, 2002/3, s.39-49.   (9 Nisan 1999’da, Divanü Lügat-it Türk’ü Tanıtım Paneli’nde sunulan bildirinin genişletilmiş şeklidir.)
8.       Binboğalar Efsanesi Romanının Mitolojik Bir Yorumu, Geçmişten Geleceğe Yaşar Kemal, Adam Yayınevi, İstanbul, Ocak 2003, s. 115-123. (16 Mayıs 2002’de, Uluslar Arası Yaşar Kemal Sempozyumu’nda sunulan bildiri metnidir.)
9.       İnce Memed Romanında Destan Etkisi, Hürriyet Gösteri, sayı: 254, Aralık 2003, s. 10-15.
10.    Türk Halk Edebiyatında Deli Dumrul ve Dünya Kültüründeki Benzerleri, Folklor/Edebiyat, sayı: 37, 2004/1, s. 235-238.
11.    Millî Mücadele Döneminin Hatıradan Edebî Esere İzleri (Halide Edip ve Yakup Kadri’den İkişer Örnek), Sanat Çevresi, sayı: 327, Ocak 2006, s. 44-50.
12.    Şamanist Türk Mitolojisinin Erzurum Efsaneleri’ndeki İzleri, Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Sanatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar Nejat Diyarbekirli’ya Armağan, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2006, s. 563-572.
13.    Modern Lirik Şiirin Ölçütleri ve Hilmi Yavuz’un Şiiri, Hürriyet Gösteri, sayı: 281, Haziran 2006, s. 38-41.
14.    Ergenekon Destanı’ndan Yararlanan Eserler Üzerine Bir Değerlendirme, Fen Edebiyat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, MSGSÜ yayını, sayı: 5, 2006, s. 105-123.
15.    Karacaoğlan’ın Şiirlerinde İmgeler, Hürriyet Gösteri, sayı: 286, Ocak 2007, s. 68-69.
16.    Türk Mitolojisinde Anne, Psikanaliz Yazıları, Annelik, İlkbahar 2007, Bağlam Yay., s. 75-97.
17.    Türk Halk Kültüründe Korku, Hürriyet Gösteri, KIŞ (Aralık-Ocak-Şubat) 2007-2008, sayı: 292, s. 110-112.
18.    Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı’nda Av Kültünün İzleri, Acta Turcica, sayı: 1, 2009. www.actaturcica.com    
19.    Destandan Halk Hikâyesine Değişen Beden Tasvirleri, Beden Kitabı, Kitabevi Yay., İstanbul, 2009, s. 201-213.
20. Genç Temuçin Romanında Halk Kültürü Unsurları, Zeynep Kerman Kitabı, Dergah Yay., İstanbul, 2010, s. 264-277
21. Yunus Emre Batılı Anlamda Hümanist Midir?, Eski Yeni, Eskişehir Valiliği Yayını, sayı: 15, Mayıs 2010, s. 78-79.
22. Eski Uygarlıklardan Günümüze İlkbahar Bayramları, Hürriyet Gösteri, sayı: 303, Ocak-Şubat-Mart 2011, s. 68-74.
23. Türkiye’de Hıdrellez, Hürriyet Seyahat, 2 Mayıs 2011 Pazartesi, s. 14. (Hürriyet gazetesinin verdiği bu seyahat ekinde, editör, yer darlığını gerekçe göstererek metni kısaltarak “Çanakkale’den Antep’e Tüm Yurtta Bahar Sevinci” başlığıyla yayınlamıştır.)
24. Nasreddin Hoca Fıkralarında İroni, Hürriyet Gösteri, sayı: 304, Nisan-Mayıs-Haziran 2011, s. 33-37. (24-25 Ekim 2008 tarihinde, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul’da düzenlenen, Doğumunun 800. Yılında Nasreddin Hoca Sempozyumu’nda sunulan bildiri metnidir). 
25. MSGSÜ’de Yapılan Türk Halkbilimi Çalışmaları, Zeynep Kerman Armağanı, haz. Alev Sınar, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013, s. 285-292. (18 Nisan 2012’de, İstanbul’da, Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen, İstanbul’da Halkbilimi Çalışmaları Paneli’nde sunulan bildirinin genişletilmiş şeklidir.)
26. İmam Birgivi'nin Birgi Dede'ye Dönüşümü, Aydın Oy Armağanı, yayımda.
27. Drina Köprüsü ve El Greko’ya Mektuplar Adlı Romanlarda Türk Kimliğinin Yansıtılması Üzerine Yorumlar, Sanatta Kimlik ve Etkileşim Sempozyumu Bildirileri, yayımda.
28. Kendi Mitolojisini Kuran Şair: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hürriyet Gösteri, yayımda.
29. Ömer Seyfeddin’in Eserlerinde Halk Kültürü Unsurlarının Kullanılması Üzerine Tespitler ve Yorumlar, Kubbealtı Akademi dergisi, yayımda.
30. İstanbul’un Çalgılı Kahvehanelerinin Halk Edebiyatı Açısından Önemi, İnci Enginün Armağanı, TKAE Yay., yayımda.
31. George Dumezil ve Türk Mitolojisi, Kitap-lık, Yapı Kredi Yayınları, yayımda
32. Halide Edib Adıvar’ın İdeal Öğretmen Tipi: Tatarcık, Varlık, yayımda.
 
 
 
 
 

 
 
443128 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol