MSGSÜ Halkbilimi

Muharrem Kaya “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Yapılan Türk Halkbilimi Çalışmaları”, Zeynep Kerman Armağanı, haz. Alev Sınar, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013, s. 285-292.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILAN TÜRK HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI[1]

Doç. Dr. Muharrem Kaya

YÖK’ün üniversite olmak için fen-edebiyat fakültesi kurulmasını zorunlu hale getirmesinden sonra, Güzel Sanatlar Akademisi, üniversite olabilmek için 1984’te, bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün de bulunduğu Fen-Edebiyat Fakültesi’ni açmıştır. Anılan bölümde Türk Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi dersleri Öğr. Gör. Aydın Oy tarafından 1994 yılına kadar verilmiştir. Aydın Bey’in rahatsızlanıp dersleri bırakmasından sonra 1994’ün bahar yarıyılında Öğr. Gör. Şehvar Doğanlı bu dersleri üstlenmiştir. Daha sonra da bölüm başkanı olan Prof. Dr. Zeynep Kerman’ın yönetiminde 1994-1995 öğretim yılından 1999 yılına kadar Muharrem Kaya, 1999’dan 2001’e kadar Yrd. Doç. Dr. Muhsine Helimoğlu Yavuz tarafından anılan dersler verilmiştir. 2001 yılından bugüne kadar da Muharrem Kaya tarafından, Türk Halk Edebiyatı, Halk Bilimi (s), Türk Mitolojisi (s), Türk Destanları (s), Türk Halk Hikâyeleri (s), Türk Halk Edebiyatı Metin İncelemeleri (s) dersleri yürütülmektedir. Daha önceki adı Bitirme Tezi, günümüzde ise Proje olan ders kapsamında çeşitli konularda tezler yaptırılmıştır. Halk Bilimi derslerini alan öğrencilere vize sınavı yerine derleme yaptırılmakta, bu derlemeler ilerde açılması düşünülen MSGSÜ Halk Bilimi Arşivi’ni oluşturacak malzeme olarak toplanmakta, bölümde muhafaza edilmektedir.

Bunların dışında Birgi Yaz Çalıştayı kapsamında 2006 ve 2007 yıllarında İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi beldesi ve çevresinin halk kültürü malzemesi derlenmiştir.

2012’de uygulanmak üzere Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Koşuburnu (Eğridere) köyünün halk kültürü incelemesi, üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından bütçelendirilmiştir. 4-15 Eylül 2012 tarihleri arasında Koşuburnu’nda derleme yapılmıştır. Derleme çalışması Haziran 2013’te kitap olarak MSGSÜ BAP Birimi’ne teslim edilecektir.

2013 yılında uygulanmak üzere de Kırklareli’nin sınır köyleri halk kültürü incelemesi de BAP birimine proje olarak sunulmuş ve kabul edilmiştir.  

İstanbul, halk kültürü kapsamında bir laboratuar gibidir. Mahalle ve semt kültürü çerçevesinde derleme çalışmaları yapılabilir. 2010 İstanbul Kültür Başkenti çalışmaları çerçevesinde, İstanbul’un halk kültürüyle ilgili kültür envanteri çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle tamamlanabilir. Ayrıca ilçe, semt, mahalle bazında derleme projeleri hazırlanabilir.

Bunların dışında sosyal grup folkloru çalışmaları, derlemeleri yürütülebilir. Öğrenci folkloru, doktor folkloru, belediye otobüsü folkloru, horoz dövüştürücüleri folkloru, güvercin meraklıları folkloru, tespih, pul, para koleksiyoncuları folkloru çalışmaları da yapılabilir.

Yazılı kaynaklardaki halk bilimi konularıyla ilgili tarama çalışmaları, bulunan unsurlarla ilgili değerlendirme, yorumlama çalışmaları yapılabilir. Yazılı kaynaklara, seyahatnameler, surnameler gibi Osmanlı ve öncesi dönemlerden kalan eserler de girer, roman, hikâye, tiyatro, şiir gibi modern edebiyatın türleri de girer. Hatta elektronik kültür ortamında yer alan halk kültürüyle ilgili unsurlar da derlenip, işlevlerine, verdikleri mesajlara göre incelenebilir. Mizah dergileri, popüler müzik ürünleri, televizyon dizileri, sinema filmleri de bu gözle taranıp tezler hazırlatılabilir.

Bölümümüzde derleme, metin inceleme, metin yayımı, halkevi dergisi bibliyografyası ve biyografi başlıkları altında bitirme tezleri yaptırılmıştır.

 

BİTİRME TEZLERİ

 

1.      DERLEME

 

Bir bölgenin halk kültürü unsurlarının tespiti ve değerlendirilmesiyle ilgili tezler bu başlık altında toplanmıştır. Bir tür, olgu, konu veya geleneğin derlenmesi yapılmıştır.

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde Bazı Hayvanlarla İlgili İnanışlar, Erol Atayık, 1988, 19 s. (AO)

Gümülcine Kozlubekir Folklorundan Derlemeler, Necmi Hasan, 1988, 110 s. (AO)

Velimeşe (Çorlu) Folklorundan Derlemeler, Gönül Şahin, 1991, 111 s. (AO)

Âşıklık Geleneği ve Günümüzde Etkileri, Cansu Ebru Eyyüboğlu, 2008, 68 s. (Karslı Maksut Koca, Veli Akbulak, Yenal Yılmaz adlı âşıkların, âşıklık eğitimi, repertuvarı ve sanatını icrasının tespiti.) (MK)

Doğumdan Ölüme Abhaz Gelenekleri, Seda Soysev, 2008, 32 s. (Adapazarı’ndaki Abhazların doğum, sünnet, evlilik, ölüm gelenekleri ve gündelik hayatı.) (MK)

İstanbul’da Üç Evliya ve Üç Türbe: Zuhurat Baba, Nasuh Dede, Garip Dede, Gamze Ateş, 2010, 28 s. (MK)

 

2.      METİN İNCELEME

Bir halk edebiyatı türünde konular, tipler, motiflerle ilgili geçmişten günümüze kadar yapılmış olan derleme metinleri üzerine incelemeler bu başlık altında toplanmıştır.

Âşık Veysel’in Şiirlerinde Yer Adları, Nirgül Kaya, 1988, 58 s. (AO)

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Hatıraları’nda Atasözleri ve Deyimler, Türkan Bal, 1994, V+66 s. (AO)

Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Güzellik Öğeleri, Nurtaç Dinçel, 1988, 215 s. (AO)

Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Yer Adları, Rüveyde Ayfer, 1988, II+97 s. (AO)

Türk Halk Edebiyatında Mâniler, M. Fatih Beyazıt, 1987, 281 s. (AO)

Türkülerimizde Dışavurum, Arzu İrevül, 1989, 79 s. (AO)

Türk Masallarında Dev Motifi, Fatma Gamze Hasanoğlu, 2008, 47 s. (Uçar Leyli, Zaman Zaman İçinde, Elazığ Masalları, Gümüşhane Masalları, Niğde Masalları, Proben VIII, Sivas Masalları, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri kitapları incelenmiş.) (MK)

Türk Masallarında Üvey Anne Motifi, Damla Destanoğlu, 2008, 46 s. (Kars Masalları, Niğde Masalları, Zaman Zaman İçinde, Elazığ Masalları, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Proben VIII, Gümüşhane Masalları, Erzurum Masalları, Yukarıçukurova Masalları kitapları incelenmiş.) (MK)

Masallarda Keloğlan Motifinin İncelenmesi, Ülkü Akgün, 2008, 43 s. (Taşeli Masalları, Kars Masalları, Niğde Masalları, Uçar Leyli, Zaman Zaman İçinde, Elazığ Masalları, Sivas Masalları, Proben VIII, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri kitapları incelenmiş.) (MK)

Masallarda Derviş Tipi Üzerine Bir İnceleme, Sinem Yaklav, 2008, 43 s. (Kars Masalları, Niğde Masalları, Uçar Leyli, Az Gittik Uz Gittik, Zaman Zaman İçinde, Elazığ Masalları, Proben VIII, Yukarıçukurova Masalları, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri kitapları incelenmiş.) (MK)

Sivas, Taşeli, Niğde, Yukarıçukurova Masallarında Görülen Mitolojik Unsurlar, Cihan Ayşe Çamlıdağ, 2009, 43 s. (MK)

Türk Halk Şiirinde İnsan (Karaca Oğlan, Âşık Veysel ve Gevherî), Hande Kahraman, 2010, 90 s. (MK)

Yunus Emre, Âşık Ruhsati, Dadaloğlu Şiirlerindeki Kader Anlayışı, Bahar Baytar, 2010, 46 s. (MK)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Birinci Cildindeki Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, Gizem Sevinç, 2010, 106 s. (MK)

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ndeki (Cilt II) Halk Edebiyatı Unsurları, Fatma Özsavran, 2010, 105 s. (MK)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Cildinde Bulunan Halkbilimsel Unsurlar Üzerine Bir Çalışma, Mehtap Erol, 2010, 170 s. (MK)

Türk Halk Şiirinde Nevruz, Bahar Baytar, 2010, 36 s. (MK)

Binbir Gece Masalları, Şehrazat ve Masalların Türk Edebiyatındaki Akisleri, Seycan Çoban, 2012, 35 s. (MK)

Altay Destanlarındaki Mitolojik Unsurlar, Duygu Selin Kurucan, 2012, 27 s. (MK)

Kırgız Destanlarında Mitolojik Unsurlar (Cilt3 ve 5) Hüseyin Uğurtay, 2012, 42 s. (MK)

Kırgız Destanları’nda (2 ve 6) Mitolojik Unsurlar, Birol Çınar, 2012, 24 s. (MK)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Beşinci Cildindeki Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, Deniz Ustabaş, 2012, 50 s. (MK)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Yedinci Cildindeki Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, Deniz Ustabaş, 2012, 51 s. (MK)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Sekizinci Cildindeki Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, Deniz Özge Çelik, 2012, 40 s. (MK)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Dokuzuncu Cildindeki Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, Aslı Dilmen, 2012, 63 s. (MK)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi: 10. Kitap “Mısır, Sudan, Habeşistan, Somali, Cibuti, Kenya, Tanzanya” Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, Anıl Türkgeldi, 2012, 88 s. (MK)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin 6. Cildinde Bulunan Halk Kültürü Unsurları, Kübra Erbalıkçın, 2013. 42 s. (MK)

Altay Masallarında ve Sivas Efsanelerinde Demonik Unsurlar, Kübra Güler, 2013, 40 s. (MK)

Kazak Destanları 1-3. Ciltte Bulunan Mitolojik Unsurlar, Mehmet Can Kıldır, 2013, 37 s. (MK)

 

3.      METİN YAYIMI

Meddah hikâyesi, halk hikâyesi, letaifname gibi taşbaskı kitaplar Arap harflerinden Latin harflerine aktarılabilir. Beyazıt Devlet, Taksim Atatürk, İÜ Şark Eserleri, Sermet Çifter, İslâm Araştırmaları Merkezi kütüphaneleri bu gözle taranmış ve aşağıdaki tezler yaptırılmıştır.

Anadolu Düğünleri, Muallim Hasan Bahri, Canan Kara, 1990, IV+37+31 s. (AO)

Anadolu Mecmuası’ndaki Makale ve Şiirleri, Mehmed Hâlid Bayrı, Zehra Somuncuoğlu, 1991. (AO)

Atalar Sözü Türkî Durûb-ı Emsâl, A. Vefik Paşa, Ayten Dak, 1991, III+168+168 s. (AO)

Bektaşi Nefesleri, Derviş Nurullah, Vildan Öncül, 1992, X+75+44 s. (AO)

Durûb-ı Emsâl, Vâcid, Mukadder Türk, 1991, II+32+22 s. (AO)

Durûb-ı Emsâl-i Osmaniyye Hikemiyâtının Ahkâmını Tasvîr, Ahmet Midhat Efendi, Nazan Yumuşakkaya, 1992, IV+108+107 s. (AO)

Durûb-ı Emsâl-i Türkiyye Yahut Atalar Sözü, Tekezâde M. Said, Serap Tosunoğlu, 1991, 377 s. (AO)

Elfü’n-Nehâr Ve’n-Nehâr; Binbir Gün, (1. Gün - 33. Gün), Yeşim Küçtekin, 1993, 140 s. (AO)

Elfü’n-Nehâr Ve’n-Nehâr; Binbir Gün, (34. Gün - 75. Gün), Nazan Yumuşakkaya, 1993, 113 s. (AO)

Elfü’n-Nehâr Ve’n-Nehâr; Binbir Gün, (75. Gün - 143. Gün), Nurten Günaydın, 1993, 142 s. (AO)

Elfü’n-Nehâr Ve’n-Nehâr; Binbir Gün, (144. Gün - 207. Gün) Hamide Özdemir, 1993, 143 s. (AO)

Elfü’n-Nehâr Ve’n-Nehâr; Binbir Gün, (208. Gün - 1001. Gün), Zümrüt Ceylan, 1993, 140 s. (AO)

Erzurum Şâirleri, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Feride Sürel,  1988, 131 s. (AO)

Etnografya İlm-i Akvâm, Mustafa Satı, Yeşim Küçtekin ile Kübra Güzelbaş, 1992, XII+61+103 s. (AO)

Halk Şâirleri, Saadettin Nüzhet, M. Fatih Beyazıt, 1988, V+150 s. (AO)

Halk Edebiyatı Nümuneleri, Türkçe Ninniler, İgnacz Kunos, Nuh Sadık Çelik, 1988, 48 s.  (AO)

Hikâye-i Deve, Hikâye-i Geyik, Hikâye-i Göğercin, Hikâye-i Kesikbaş, Arzu Çoban, 1992, IV+30+25 s. (AO)

Irak Türkmenleri Ağzında Atalar Sözü, Şakir Sabir Zabit, Şebnem Pekşirin, 1991, VI+54 s. (AO)

İncili Çavuş, Ruhsar Afşin, 1988, IV+146 s. (AO)

İsmail ile Gül’izar, H. N. Pepeyi, Ayşegül Avcı, 1988, 115 s. (AO)

Kırım-Tatar Atalar Sözleri, Selçuk Kırbaç, 1991, VIII+144 s. (AO)

Kırım-Tatar Halk Destanlarının Hususiyetleri, Cafer Bekirov, Burcu Gürbüz, 1991, 98 s. (AO)

Kıssadan Hisse, Ahmet Midhat Efendi, Mehmet Emin Mercan, 1992, VII+45+56 s. (AO)

Lûgat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye’de Yer Alan “Farmakoloji” Maddesi, Ahmet Rifat Efendi, Berna Gönenç, 1988, VI+62 s. (AO)

Makaleler I: Ülkü Mecmuası, Orhan Şâik Gökyay, Şehnaz Dehmen, 1991, III+79 s. (AO)

Makaleler II: Yücel Mecmuası, Orhan Şâik Gökyay, Şehnaz Dehmen, 1991, III+144 s. (AO)

Makaleler III: Hisar Mecmuası, Orhan Şâik Gökyay, Nilgün Demirkazık, 1992, III+79 s. (AO)

Makaleler, Folklor, Türk Folklor Araştırmaları ve Türk Folkloru Dergileri, Orhan Şâik Gökyay, Bülent Öger, 1994, III+109 s. (AO)

Makaleler, Tarih ve Toplum Dergisi, Orhan Şaik Gökyay, Mine Girişgen, 1995, III+217 s. (AO)

Makaleler, Türk Dili Dergisi (1951-1972), Orhan Şaik Gökyay, Aynur Arslan, 1994, III+161 s.

Makaleler, Tarih Dergisi, Tarih Enstitüsü Dergisi, Orhan Şaik Gökyay, Nazik Can, 1994, III+77 s. (AO)

Manzume-i Durûb-ı Emsâl, Hıfzî, Tülin Kakı, 1991, 25+12 s. (AO)

Şark Mektupları, Lady Montegü, Türk Folkloru Bakımından Değeri ve Önemi, Çetin Koyuncu, 1989, 27 s. (AO)

Türk Dilinde Darb-ı Meseller, Gümülcineli Özbekoğlu Esat, Aydan Şensoy, 1991, 46+18 s. (AO)

Türk Folklor Araştırmaları’nda Yayımlanan Hikâyeli Türküler, Ayşegül Avcı, 1990, VII+175 s. (AO)

Yeni Yemek Kitabı (Taşbasması), Elmas Kahyaoğlu, 1991, 47+33 s. (AO)

Mahfirûz Sultân ile Raznihân Hikâyesi, Gül Esra Aksüt, 2008, 23+30 s. (İÜ Merkez Kütüphane’de bulunan nüshanın yeni harflere aktarılması ve hikâyenin incelenmesi.) (MK)

Billûr Köşk, Helvacı Güzeli, Kahveci Güzeli, Ağlayan Nar ile Gülen Ayva Hikâyelerinin Çevirisi, Cansu Ebru Eyyüboğlu, 2009, 31+40 s. (Billûr Köşk Hikâyeleri adlı kitabın 1-91. sayfalarının Latin alfabesine aktarılması.) (MK)

Billur Köşk Hikâyeleri, Seda Soysev, 2009, 33+40 s. (Billûr Köşk Hikâyeleri adlı kitabın 63-160. sayfaları arasında yer alan Ağlayan Nar ile Gülen Ayva, Murâdına Nail Olan Dilber, Murâdına Nail Olmayan Dilber, Tasa Kuşu ve Zümrüd ü Anka Kuşu masallarının Latin alfabesine aktarılması.) (MK)

Billur Köşk Hikâyeleri Musa Orkan Özcan, s. 160-271, 2009, 33+56 s. (Billûr Köşk Hikâyeleri adlı kitabın 160-271 sayfaları arasında yer alan Zümrüd ü Anka Kuşu, Hırsız ile Yemenici, İğci Baba, Kel Oğlan, Hırsız ile Yankesici, Cefâ ile Sefâ, Ali Cengiz, Saka Güzeli, Karayılan masallarının Latin alfabesine aktarılması.) (MK)

Meşhur ve Mütearif Hoca Nasreddin Letaifi Kenarında Mah-Firuz Sultan ile Raz-Nihan Hikayeleri, Lütfi Kaya, 2010, 35 s. (MK)

 

4.      DERGİ İNCELEME

Halkevi dergilerinin tanıtılmasına dayalı bir çalışma önemlidir, çünkü bu dergilerde yeni kurulan Cumhuriyet’in ilk nesli amatörce de olsa halk kültürünün pek çok alanıyla ilgili ham malzemeyi yayınlamıştır. Halkbilimi alanında önemli yazıların bulunduğu dergilerin bir kısmı bölümümüzde inceletilmiştir.

Akpınar (Niğde Halkevi Dergisi) Bibliyografyası, Esin Sivri, 1993, VI+51 s. (AO)

Aksu Bibliyografyası (Zonguldak Halkevi Dergisi), Hanife Kıdık, 1990, V+142 s. (AO)

Altan Dergisi Bibliyografyası, Timur Sert, 1990, 49 s. (AO)

Azerbaycan Yurt Bilgisi Dergisi Bibliyografyası, Yasemin Karakaş, 1993, 47 s. (AO)

Bursa Uludağ (Türkün) Halkevi Dergisi, Candan Kara, 1989, II+201 s. (AO)

Çorumlu Dergisi Bibliyografyası, Erol Atayık, 1989, IV+81 s. (AO)

Dıranaz  (Sinop Halkevi Dergisi) Bibliyografyası, Arzu Kaya, 1993, 73 s. (AO)

4 Eylül Halkevi Dergisi Bibliyografyası, Tazegül Topçu, 1995, 55 s. (AO)

Erciyes (Kayseri Halkevi Dergisi) Bibliyografyası, Yeşim Erşan, 1993, 152 s. (AO)

Fikirler (İzmir Halkevi Dergisi) Bibliyografyası, İnci Ersoy, 1994, VII+98 s. (AO)

Gediz Halkevi Dergisi Bibliyografyası, Mehmet Özcan, 1992,III+71 s. (AO)

Görüşler (Adana Halkevi Dergisi) Bibliyografyası, Hülya Arıkan, 1992, V+168 s. (AO)

Halk Bilgisi Haberleri Bibliyografyası, Ebru Menküer, 1990, IV+88 s. (AO)

Halk Bilgisi Mecmuası, Funda Torun ile Zehra Somuncuoğlu, 1992 (AO)

Hatay Halkevi Dergisi Bibliyografyası, Esin Turgay, 1994, 19 s. (AO)

İnanç Dergisi Bibliyografyası, Ayşe İnan, 1989, II+115 s. (AO)

İstanbul (Eminönü Halkevi Dergisi) Bibliyografyası, Ayben Acar, 1992, IV+189 s. (AO)

Karaelmas (Zonguldak Halkevi Dergisi) Bibliyografyası, Berrin Anılmış, 1990, IV+46 s. (AO)

Merzifon Taşan Halkevi Dergisi Bibliyografyası, Esin Turgay, 1994, 41 s. (AO)

Muğla Halkevi Dergisi Bibliyografyası, Nazik Can, 1993, VII+17 s.,(AO).

Oluş Mecmuası Bibliyografyası, Funda Torun, 1991, V+69 s. (AO)

Taşpınar (Afyon Halkevi Dergisi) Bibliyografyası, Şebnem Pekşirin, 1990,  III+151 s. (AO)

Türk Akdeniz (Halkevi Dergisi) Bibliyografyası, Feride Sürel, 1989, 40+2 s. (AO)

Ülkü (Halkevleri Dergisi) Bibliyografyası, Ayşen Laçinel, 1989, II+137 s. (AO)

Ülkü Dergisi (III. Seri) Bibliyografyası, Yasemin Kalkan, 1989, V+186 s. (AO)

Ülkü Dergisi (Yeni Seri) Bibliyografyası, Zeynep Yılmaz,  1988, V+194 s. (AO)

Ülker Burdur Dergileri Bibliyografyası, Fatma Kureş, 1992, VIII+25 s. (AO)

Yeni Milas (Halkevi Dergisi) Bibliyografyası, Nazik Can, 1993,VII+16 s. (AO)

Yeni Türk Mecmuası Bibliyografyası, Nilgün Demirkazık, 1991, IV+142 s. (AO)

Kırklareli Halkevi ve Batı Yolu Dergisi, Selda Gökalp, 2008, 18 s.  (MK)

 

5.      BİYOGRAFİ

Türk halk bilimine hizmeti geçmiş pek çok şahsın hayatı ve eserleri üzerine monografik, biyografik mahiyette çalışmalara ihtiyaç vardır. Sadece yaptırılan tezlerle sınırlı kalınmamalıdır. Mehmet Halit Bayrı, Murat Uraz gibi gölgede kalmış isimler üzerine de bu tür çalışmalar yaptırılabilir.

 

Cahit Tanyol (Hayatı ve Eserleri), Ruhsar Afşin, 1989, VII+67 s. (AO)

Haşim Nezihî Okay (Hayatı ve Eserleri), Mehtap Diril, 1988, 44 s. (AO)

 

SONUÇ

 

Mimar Sinan Üniversitesi’ne bağlı olarak 1984 yılında kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi’nin bir bölümü olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Türk halk biliminin çeşitli alanlarıyla ilgili bitirme tezi, proje çalışması yapılmıştır. Lisansüstü eğitim açılması için YÖK’ün yeni kriterlerine göre öğretim üyesi sıkıntısı çekilmektedir. YÖK kadro sıkıntısında esneklik sağladığı takdirde yüksek lisans programının açılması gündeme gelecektir. Bu sadece halk edebiyatı, halk bilimi alanında çalışanların değil bölümün ve üniversitenin de kazancı olacaktır.

 

 

 

KISALTMALAR:

(A0): Öğr. Gör. Aydın Oy tarafından yönetilen bitirme tezlerini belirtir.

(MK): Doç. Dr. Muharrem Kaya tarafında yönetilen bitirme tezlerini belirtir.[1] Bu yazı, 18 Nisan 2012’de, Marmara Üniversitesi’nde yapılan, İstanbul’da Halkbilimi Çalışmaları Paneli’ndeki bildirinin genişletilmiş şeklidir.

 
441592 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol