Hilmi Yavuz

HİLMİ YAVUZ BİBLİYOGRAFYASI

 

1. EDEBİYAT TARİHİ

2. BİYOGRAFİK MAHİYETTE ESERLER

a) KİTAPLAR

b) MAKALELER

3. METİN NEŞRİ

4. TEMATİK ARAŞTIRMALAR

a) ROMANLARI VE ROMAN ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

b) ŞİİRLERİ VE ŞİİR GÖRÜŞÜYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

c)TİYATRO ESERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

ç) FİKRî, SOSYAL, KÜLTÜREL GÖRÜŞLERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

d) MUKAYESELİ EDEBİYATLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

e) GAZETECİLİKLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

5. BİBLİYOGRAFİK MAHİYETTE ESERLER

a)KİTAPLAR

b) MAKALELER

 

(+) : Bende olduğunu gösterir.

 

BU DOSYADA ORYANTALİZMLE İLGİLİ ŞU YAZILAR DA VAR:

“Doğu, Doğu Değildir, Oryantalizm Çağının Yaklaşan Sonu”, Edward Said, çev. Necmiye Alpay, Varlık, S. 1061, Şubat 1996, s. 42-49. (+)

“Edward Said’in Muhteşem Kızgınlıkları”, Charles Glass, çev. Osman Deniztekin, Varlık, S. 1063, Nisan 1996, 61-63. (+)

 

 

 

 

Hilmi Yavuz’un Yazdığı Yazılar

 

1.       “İki Demirci”, Varlık, S. 756, 1 Eylül 1970, sf. 8. (+)

2.       “Bilim ve Dünya (3)”, Zaman, 26.12.1999. (+)

3.       “Tanpınar, Divan Şiirini Reddetti Mi?”, Zaman, 27.6.1999. (+)

4.       “Ummatan Wasatan”, Zaman, 20.6.1999. (+)

5.       “Nefs Terbiyesi ve ‘Enkrateia’”, Zaman, 13.6.1999. (+)

6.       “Felsefe, İslâm ve İnsan Eylemleri (2)”, Zaman, 6.6.1999. (+)

7.       “Felsefe, İslâm ve İnsan Eylemleri (1)”, Zaman, 30.5.1999. (+)

8.       “Naci ve Fuat”, Zaman, 9.5.1999. (+)

9.       “Aşk”, Zaman, 25.7.1999. (+)

10.    “Aşk(2)”, Zaman, 1.8.1999. (+)

11.    “Seyirlik Şehir, Seyirlik Kitap”, Zaman, 8.8.1999. (+)

12.    “Bilim ve Dünya (1)”, Zaman, 12.12.1999. (+)

13.    “Dine Karşı Devlet Dayatmacılığı (1)”, Zaman, 14.10.1999. (+)

14.    “Dine Karşı Devlet Dayatmacılığı (2)”, Zaman, 21.10.1999. (+)

15.    “Pax Ottomana”, Zaman, 7.10.1999. (+)

16.    “Köy Romanı”, Zaman, 31.9.1999. (+)

17.    “Bilim ve İdeoloji”, Zaman, 2.5.1999. (+)

18.    “ ‘Varlık’ ve Yaşar Nabi İçin”, Zaman, 15.8.1999. (+)

19.    “Aydınlar ve Kültür Adamları”, Zaman, 29.8.1999. (+)

20.    “Felsefe, Oryantalizm, İnsan (1)”, Zaman, 16.5.1999. (+)

21.    “Özerk Aydınlar Mı Devlet’in ‘Organik Aydınları’ Mı?”, Zaman, 18.7.1999. (Bu yazının arka sayfasında şu yazı var: Etyen Mahçupyan, “cemaatçi Aydının Tahammül Sorunu”, Radikal, 11.7.1999. (+)

22.    “Bilim ve Yorum”, Zaman, 11.8.1998. (+)

23.    “Osmanlı’yı Tanıyor Muyuz?”, Zaman, 28.2.1999. (+)

24.    “Türk Müslümanlığı (1)”, Zaman, 25.1.1999. (+)

25.    “Türk Müslümanlığı (2)”, Zaman, 31.1.1999. (+)

26.    “Türk Müslümanlığı (3)”, Zaman, 7.2.1999. (+)

27.    “Türk Müslümanlığı (4)”, Zaman, 14.2.1999. (+)

28.    “Gazalî, Felsefenin Yolunu Kapadı Mı?”, Zaman, 21.3.1999. (+)

29.    “İbn Sina’nın Açmazları”, Zaman, 14.3.1999. (+)

30.    “Gazali ve Felasife”, Zaman, 28.3.1999. (+)

31.    “Bir Bedeli Ödemek”, Zaman, 4.4.1999. (+)

32.    “Bilim ve Mistisizm”, Zaman, 4.8.1999. (Bu yazı H.Y.’nin Osmanlılık ….  kitabında var.) (+)

33.    “ ‘Gıbta’ ve Tasavvuf”, Zaman, 17.1.1999. (+)

34.    “Harflere Dair”, Zaman, 7.3.1999. (+)

35.    “Zihinleri Frenk Damgalı”, Gazetepazar, 24.1.1999, s.7. (Aynı yerde Emre Aköz’ün “O Şimdi Aydın” başlıklı yazısı var. (+)

36.    “Divan Şiiri ve Homeros”, Zaman, 27.12.1998. (+)

37.    “Gövde ‘Fail’ Midir?”, Zaman, 3.1.1999. (+)

38.    “Zihin Kaçakçıları”, Zaman, 10.1.1999. (+)

39.    “Liselere Osmanlıca Dersleri…”, Zaman, 21.2.1999. (+)

40.    “Cevâba Cevâb”, Zaman, 13.12.1998. (+)

41.    “Sezer Tansuğ”, Zaman, 24.3.2998, s. 2. (+)

42.    “Akıl, Doğa, Vahiy”, Zaman, 20.12.1998. (+)

43.    “Şüphe, Bilim ve Felsefe”, Zaman, 18.10.1998. (+)

44.    “Şiir ve Ruhaniyet”, Zaman, 25.10.1998. (+)

45.    “Takıyye”, Zaman, 11.10.1998. (+)

46.    “Osmanlı’nın ‘Edebi Tahayyul’u”, Zaman, 27.9.1998. (+)

47.    “Damıtılmış Sözler”, Zaman, 4.10.1998. (+)

48.    “Hakikat ve Doğruluk”, Zaman, 22.11.1998. (+)

49.    “Şiir, Dil, Hakikat”, Zaman, 6.12.1998. (+)

50.    “Osmanlı  ve Tarih Bilinci”, Zaman, 29.11.1998. (+)

51.    “Jakobenlik Cumhuriyetin Niteliği Değildir”, Zaman, 8.11.1998. (+)

52.    “Gerçeklik’e Nasıl Varılır?”, Zaman, 15.11.1998. (+)

53.    “Hayata Felsefe İle Yaklaşmak”, Zaman, 18.8.1998. (+)

54.    “IRCICA’nın Faaliyetleri”, Zaman, 25.4.1999. (+)

55.    “Hayalî İslam Hayalî Doğu”, Zaman, 24.2.1998. (+)

56.    “Gelenek, Müzik ve Tanrıkorur”, Zaman, 21.5.1996. (+)

57.    “Oryantalizm ve Antropoloji”, Zaman, 7.5.1996 Salı. (+)

58.    “Oryantalizm”, tarihsiz, 3 sayfa. (+)

59.    “İki Arada, Bir Derede…”, Zaman, 23.4.1996. (+)

60.    “Theseus’un Gemisi”, tarihsiz, 3 sayfa. (+)

61.    “Eski Mobilyalar: Bir Ceviz Sandığa Ağıt”, tarihsiz, 2 sayfa. (Üste “mobilya için” diye not düşülmüş.) (+)

62.    “Bir Ceviz Sandığa Ağıt”, Zaman, 16.7.1996. (+)

63.    “Akşam Şiirleri”, Varlık, S. 1084, Ocak 1998, s. 2. (2 Şiir) (+)

64.    “Tasavvufun Boyutları Çevirisi Üzerine Notlar”, Cumhuriyet, 21.10.1982, s. 2. (+)

65.    “ ‘Hoşça Bak Zâtına’ Ya Da ‘Epimelesthai Seatou’: Bir Arkeoloji Denemesi”, Şeyh Galib Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay., İst., 1995, s. 59-70 (Arkada 13 sayfa resim var). (İmzalı ayrıbasım. ) (+)

66.    “Felsefeci Kadınla Asla Evlenme”, Esquire, Ocak 1994, s. 102-104. (+)

67.    “Tek Kadınla Asla Yetinme”, Esquire, Şubat 1994, s. 86-87. (+)

68.    “Penis Kesenin Başını Kesin”, Esquire, Mart  1994, s. 94-95. (+)

69.    “Boynuz Takana Sen De Tak”, Esquire, Nisan 1994, s. 76-77. (+)

70.    “Bu Kadınlar Adamı Öldürür”, Esquire, Haziran 1994, s. 66-67. (+)

71.    “Batıyor Muyuz?”, Negatif, S. 1, Kasım 1994, s. ? (+)

72.    “Temizlerle Pisleri Ayırmak İşi Trafik Kazalarına Mı Kaldı?”, Car&Men, Şubat 1997, s. 10-11. (+) (Çavuşoğlu üzerine)

73.    “Osmanlı’nın 700. Kuruluş Yıldönümünü Nasıl Kutlamalı?”, Zaman, 25.11.1997. (+)

74.     “Kimlik ve Hakikat”, Zaman, 18.11.1997 Salı. (+)

75.     

 

 

İrfan Külyutmaz, Şöyle Bir Bakayorum Da…

1.       “ ‘Ba’de Harabü’l-Basra’ya Dâir…”, Zaman, 27.12.1998. (+)

2.       “Kışa ve ‘Medyatik’lere Dair”, Zaman, 13.12.1998. (+)

3.       “Pamuk Prenses Kanal 7’de’ye Dair”, Zaman, 20.12.1998. (+)

4.       “Şöyle Bir Bakayorum Da…”, Zaman, 25.9.1998. (+)

5.       “Şiire ve Hazan’a Dair”, Zaman, 18.9.1998. (+)

6.       “Eser ve Nev’eser’e Dair”, Zaman, 11.9.1998. (+)

7.       “Fuar’a ve Âtıl Beye Dair”, Zaman, 3.10.1998. (+)

8.       “Edebî Mükâfatlara Dair”, Zaman, 29.10.1998. (+)

9.       “Şööle Bir Bakayorum Da…”, Zaman, 6.12.1998. (+)

10.    “Yetmiş Beş Kitab’a Dair”, Zaman, 22.10.1998. (+)

11.    “Kültür AŞ’ye Dair”, Zaman, 4.9.1998. (+)

12.    “Ecevit, potin galoş ve fiyatlara dâir”, Zaman, 16.10.1997. (+)

13.    “Yine Sehv-i Mürettibe Dâir…”, Zaman, 23.10.1997. (+)

14.    “Muhsinpaşazade Deye Biri...”, Negatif, S. 1, Kasım 1994, s. 18. (+)

15.     

 

Hilmi Yavuz’la Yapılan Röportajlar

1.       “İnsan Başdönmesidir”, H.Y. ile konuşan: Haşmet Babaoğlu, Yeni Yüzyıl, 12.6.1998, s. 21. (+)

2.       “Batı Bizden Farklı, Üstün Değil”, Zaman, H.Y. ile konuşan: Mehmet Gündem, Zaman, 8.3.1999. (+)

3.       “Doygunluk Duygusuna Vardım”, H.Y. ile konuşan: Filiz Aygündüz, Milliyet, 1.8.1999, s. 29. (+)

4.       “Beş Duyumla Yattım Kadınlarla”, Aktüel, S. 361, ??1998, s. 112-116. (+)

5.       “Şiir Kimliğimizdir”, H.Y. ile konuşan: Nilüfer Kuyaş, Milliyet, 5.6.1998, s. 20. (+)

6.       “Oryantalistleştik”, H.Y. ile konuşan: Nilüfer Kuyaş, Milliyet, 6.6.1998, s. 20. (+)

7.       “Hüzünlüyüm, Öyleyse Varım”, H.Y. ile konuşan: Senem Karagözoğlu, Radikal, 5.12.1998. (+)

8.       “Edebiyata Yeni İsimler Aranıyor”, H.Y. ile konuşan: Nurhan Kavaklı, Cumhuriyet, 25.7.1996. (+)

9.       “Çağdaş Bir Gelenekçi, Hilmi Yavuz”, H.Y. ile konuşanlar: Ayşegül Barış, Nüsra Şahin, Simurg, S. 1, Mayıs-Haziran 1996, s. 3-4(+)

10.    “Akşam Oluyor Da Olmuyor Gâh”, H.Y. ile konuşan: OSman Hakan A., Cumhuriyet Kitap, S. 323, s. 10.11. (+)

11.    “Hilmi Yavuz’la Üçlü Konuşma”, H.Y. ile konuşanlar: Uğur Tanyeli, Aykut Köksal, Arredamento, t.y., s. 44-49. (+)

12.    “Şairin Kendisine Doğumgünü Armağanı: ‘Çöl Şiirleri’ “, H.Y. ile konuşan: Osman Hakan A., Varlık, Haziran 1996, s. 38-40. (+)

13.    “Hilmi Yavuz’la “Üç Anlatı”sı Üzerine”, H.Y. ile konuşan: Alpay Asar, Cumhuriyet Kitap, S. 301, s. 7. (+)

14.    “Oryantalist Türk Aydınları!”, H.Y. ile konuşan: Eyüp Can, Zaman, 8.1.1995 Pazar, s. 8. (+)

15.    “Hilmi Yavuz İle Bir Konuşma”, H.Y. ile konuşan: M. Emin Agar, Zaman, 26.12.1987. (+)

16.    “Sanatta Gelenek ve İslâm”, H.Y. ile konuşan: M. Emin Agar, Zaman, 27.12.1987. (+)

17.    “Biz Batılılaşmadık, Oryantalistleştik”, H.Y. ile konuşan: Mustafa Armağan, İzlenim, Temmuz-Ağustos 1996, s. 34-39. (+)

18.    “Söyleşi”, H.Y. ile konuşan: F. Ş., Dünya Kitap, Eylül 1994, s. 5. (+)

19.     

 

Hilmi Yavuz’la İlgili Yazılar

1.       “Gelenek, Felsefe ve Dilbilim Bağlamında Bir ‘Ara-Konum’ Poetikası”, Yusuf Çetindağ, Dergâh, S. 113, Temmuz 1999, s. 9-11, 16. (+)

2.       “Sömürge Aydını”, Emre Aköz, Gazetepazar, 17.1.1999, s. 7. (+)

3.       “Oryantalist Bakış Açısı, Postmodernizm ve Türk Aydınları”, Hasan Akay, Bir, S. 5, 1996, s. 7-25. (+)

4.       “Üç Anlatı Dolayısıyla Hilmi Yavuz’un ‘Kuyu’su”, Rahim Tarım, Varlık, Haziran 1996, s. 41-44. (+)

5.       “Odası Dünyadan Büyük”, Ali Utku, Virgül, S. 11, Eylül 1998, s. 8- 10. (Geçmiş Yaz Defterleri üzerine) (+)

6.       “Nurettin Sözen’in Dört Atlısı”, Yıldırım Çavlı, Hurriyet??, 5.3.1994. (+)

7.       “ ‘Şiirin Özgürlüğü’, Paz ve ‘İmge Hırsızı’ Bir Şair: Hilmi Yavuz”, Osman Aydın, Yeni Dergi, Şubat-Mart 1994, S. 1, s. 97-98. (+)

8.       “Nam-ı Diğer “İrfan Külyutmaz” Hilmi Yavuz”, Beşir Ayvazoğlu, Aksiyon, yıl: 1, S. 50, 18-24 Kasım 1995, s. 54-55. (+)

9.        “Kuyu’yu Okurken”, Süheyla Bayrav, Hürriyet Gösteri, S. 172, Mart 1995, s. 22-23. (+)

10.    “Kuyu”, Sururi Bayka, Varlık, Kitap Eki, Ekim 1995, s. 18-19. (+)

11.    ”Süslemeci Şiir”, Oğuz Demiralp, Okuma Defteri, Yapı Kredi Yay., 1. bs., İst., 1995,  s. 139-150. (+)

12.    “Ayna Şiirleri’nde Gelenek ve Çağdaşlık”, Dilek Doltaş, öğrenci ödevi, t.y., 20 s. (+)

13.    “ ‘Hilmi Yavuz Şiiri’ Ya Da ‘Şiirdeki Hilmi Yavuz’ “, Eser Demirkan, öğrenci ödevi, t.y., 7 s. (+)

14.     

 

 

 

 
441593 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol