THE III

Türk Halk Edebiyatı III

1. ders: Halk tiyatrosunun genel özellikleri. Orta oyununun yapısı, içeriği, icrası.
2. ders: Karagöz
3. ders: Meddahlık 
4. ders: Halk dili. Atasözü, deyim, argo, ikileme, birleşik kelime, okşamalık, örtmece, yanıltmaç. Yapı ve içerik incelemesi.
5. ders: Şiir sanatının temeli olarak imge, metafor (istiare), metonimi (mecaz-ı mürsel). Halk şiirinin sanat değeri. Bilmecelerdeki şiirsel yapı.  
6. ders: Türküler. Yapı ve içerik çözümlemesi
7. ders: Maniler. Yapı ve içerik çözümlemesi. 
8. ders: Âşık geleneği ve âşık edebiyatı terminolojisi. 

1.       Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Erman Artun, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001, 432 s.  
2.       Anonim Halk Şiiri, Doğan Kaya, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, XVII+672 s.
3.       Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri,Mehmet Yardımcı,Ürün Yayınevi,Ankara,1998,410s.
4.       Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı, Erman Artun, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, 291 s.
5.       Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Abdurrahman Güzel, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, 680 s.
6.       Halk Edebiyatına Giriş, Şükrü Elçin, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993, 763 s.
7.       Halk Şiirimizin Gücü, Doğan Aksan, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999, 243 s.
8.       Türk Halk Şiirinde Anlam Çerçevesi, Metin Karadağ, Akademi Yayınları, Balıkesir, 1998, 252 s.
9.       100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Pertev Naili Boratav, Gerçek Yayınevi, 4. baskı, İstanbul, 1982, 237 s.
10.    Açıklamalı Örnekli Türk Halk Edebiyatı, Suat Batur, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1998, 807 s.
11.     
Reklam
 
 
323841 ziyaretçiburayı ziyaret etti
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=