Halk Bilimi III 07-08

 

HALK BİLİMİ III
2. sınıf bahar yarıyılı
1. ders:
Geçiş törenlerinin önemi, sosyal işlevleri. Bu uygulamaların temelinde inançlar nelerdir?
Ölüm öncesi, ölüm sırası ve ölüm sonrasında yapılan işlemler, kaçınmalar ve inanışların örnek verilip gerekli izahlarının yapılması. Ağıt geleneğinin temel özellikleri.
Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, 2. baskı, İstanbul, s. 199-203.
Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, s. 207-240.
Erman Artun, Türk Halkbilimi, Kitabevi Yay., İstanbul, 2005, s. 170-180.
 
2. ders:
Bayramlar, çeşitleri, törensel yapıları ve bunlarla ilgili inanışlar. Bayramlarla ilgili inanışların antropolojik açıklamalarının yapılması.
Boratav, Türk Folkloru, s. 204-231.
Artun, Türk Halkbilimi, s. 201-238.
Sibel Özbudun, Ayinden Törene, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 11-52.
 
3. ders:
Oyunlar, çeşitleri, sosyal işlevleri.
Boratav, Türk Folkloru, s. 232-248.
Özdemir Nutku, Oyun, Çocuk, Tiyatro, Özgür Yayınları, İstanbul, 1998, s. 13-58.
Artun, Türk Halkbilimi, s.273-290.
 
4. ders:
Türk mutfak kültürünün temel özellikleri.
Mahmut Tezcan, Türk Yemek Antropolojisi Yazıları, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,
Yemek Kitabı, Tarih-Halkbilimi-Edebiyat, haz. Sabri Koz, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2004.
Ayşe Baysal, Beslenme Kültürümüz, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara,
Artun, Türk Halkbilimi, s. 291-306.
 
5. ders:
Halk resmi. Halk hikâyelerinde, cami ve konak duvarlarında nasıl yer alır? Büyü amacıyla kullanılan halk resimlerinin örnekleri ve özellikleri.
Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1960, XVIII+190 s.
Gül Derman, Resimli Taş Baskısı Halk Hikâyeleri, AKM Yay., Ankara, 1988, XII+228+160 s.
 
6. ders: (2007-2008 öğretim yılında ayrıntılı olarak üzerinde durulmadı.)
Halk mimarisi olarak sivil mimariden bahsedilebilir mi? Orta Asya çadırlarının yerleşimi ve yapısı ile Anadolu’daki evlerin benzerlikleri nelerdir? Anadolu evlerinin (Erzurum, Kars, Bingöl, Sivas) karakteristik özellikleri.
Halit Çal, Tokat Evleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, 58 s.
N. Burhan Bilget, Sivas Evleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, 70 s.
Rüstem Bozer, Kula’da Türk Mimarisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, 88 s.
Haşim Karpuz, Türk İslâm Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1984, 184 s.
Yüksel Sayan, Şahabettin Öztürk, Bitlis Evleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, XI+174 s.
Önder Küçükerman, Türk Evi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2005.
 
7. ders:
Türkiye’deki halk kültürünün tarihî, coğrafî ve etnik katmanları, örnekleri.
 
439016 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol