Türk Mitolojisi II
TÜRK MİTOLOJİSİ II
3. sınıf bahar yarıyılı
1. ders:
Türk mitolojisinde dünyanın şekli, dağ ve ağaç.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 2. cilt,
 
2. ders:
Türk mitolojisinde su, göl, ırmak.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 2. cilt,
 
3. ders:
Türk mitolojisinde ateş.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 2. cilt,
Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1986?
Jean Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, çev. Aykut Kazancıgil, İşaret Yayınları, İstanbul,
Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri,
 
4. ders:
Türk mitolojisinde hayvanlar.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 2. cilt,
Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002?
 
5. ders:
Türk mitolojisinde antropogonik bilgiler. Bu bilgilerin halk edebiyatındaki izleri.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 2. cilt,
 
6. ders:
Psikanalitik açıdan mit kahramanlarını yorumlayan Freud, Rank, Campbell ve Jung’un düşüncelerinin özetle anlatılması. Bu modellerden birine uygun bir Türk destan kahramanının biyografisinin çözümlenmesi.
Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul,
Otto Rank, “The Myth of the Birth of the Hero”, In Quest of the Hero,
Otto Rank, Doğum Travması,
Carl Gustav Jung, Dört Arşetip,
Erich Fromm, Rüyalar Masallar Mitoslar,
 
7. ders:
Türk mitolojisinde eskatolojik bilgiler ve bunların halk edebiyatına yansıması.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 2. cilt,
 
8. ders:
Türk mitolojisini oluşturan, yaşatan şamanlar, yetişmeleri, işlevleri, uygulamaları, gelenekleri, eşyalarının sembolik anlamları.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 2. cilt,
Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002?
 
9. ders:
Türk mitolojisinin Çin, Hint, Sümer, Mısır ve Yunan mitolojisi ile benzerlikleri, farklılıkları.
 
10. ders:
Çağdaş edebî eserlerde mitolojik unsurlar.
 
444876 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol