THE I

 

TÜRK HALK EDEBİYATI I DERS PLÂNI    
1. sınıf güz yarıyılı
1. DERS:
a)      Halk kültürü, popüler kültür ve üst kültür arasındaki farklar, birbirlerinden etkilenmeleri.
b)      Halk bilimi, halk edebiyatı kavramının açıklanması.
c)      Sözlü kültürün özellikleri.
 
2. DERS:
a) Mitolojiyle bağlantılı olarak uygarlık tarihi, toplumların geçim tarzlarına dayalı olan dönüşümleri ve insan düşüncesi.
b) Halk edebiyatının temeli olarak mitolojinin özellikleri, bölümleri.
c) Altay Yaratılış Miti’ne dayalı olarak mitolojinin bölümlerinin açıklanması.
ç) Yaratılış efsanelerinin teogoni, kozmogoni, antropogoni, eskatolojiye uygun örneklerinin açıklanması.
 
3. DERS:
            Mitoloji, efsane, destan, masal, halk hikâyesi, meddah hikâyesi arasındaki farklar, ortaklıklar.
 
4. DERS:
            Mitolojinin halk edebiyatının temeli olması açısından Oğuz Kağan Destanı’ndaki mitolojik unsurların açıklanması.
 
5. DERS:
            a) Destan çeşitleri, sınıflandırılması. Destanın bir edebî tür olarak özellikleri. Destanlarda görülen tipler ve motiflerin açıklanması.
            b) Destanları inceleme yöntemlerinden birisi olarak Axel Olrik’in Epik Anlatılar Kanunu’nun örneklendirilerek açıklanması.
 
6. DERS:
            a) Destanları inceleme yöntemi olarak geleneksel kahramanın biyografik kalıplarından Von Hahn’ın ve Lord Raglan’ın modellerinin açıklanması. Lord Raglan’ın metodunun Dede Korkut Kitabı’nın kahramanlarından Boğaç’a uygulanması.
            b) Şakir İbrayev ve Özkul Çobanoğlu’nun modellerinin kendi kitaplarından örneklerle açıklanması.
            c) Otto Rank ve Joseph Campbell’ın kahramanın biyografik modellerinin psikanalitik çerçevede açıklanması.
 
7. DERS:
            Battal Gazi Destanı’ndan örneklerle İslâmiyet öncesi ve sonrası Türk destanlarındaki tip ve motiflerin değişmesi.
 
8. DERS:
            Manas Destanı’ndaki tip, motif ve kültürel unsurların örnek metinlerle açıklanması.
 
9. DERS:
            Efsane kavramı, sınıflandırılması, yapı özellikleri, sosyal işlevleri.
 
10. DERS:
            Bazı efsanelerin eski Türk inançlarıyla olan bağlantılarının izahı.

 
 
1.       Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Erman Artun, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004, 503 s.
2.       100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Pertev Naili Boratav, Gerçek Yayınevi, 4. baskı, İstanbul, 1982, 237 s.
3.       Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türler, Metin Karadağ, Karşı Yayınları, Ankara, 1995, IV+291 s.
4.       Türk Dünyasında Epik Destanlar, Özkul Çobanoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003,    s.
5.       Masalın Biçimbilimi, Vladimir Propp, çev. Mehmet Rifat, BFS Yayını, İstanbul, 1985, 144 s.
6.       Elazığ Masalları, Umay Günay, Atatürk Üniversitesi Yayını, Ankara, 1975, XLIII+451 s.
7.       Erzurum Masalları, Bilge Seyidoğlu, Atatürk Üniversitesi Yayını, Ankara, 1975, XIII+500 s.
8.       Geleneksel Türk Tiyatrosu, Metin And, İnkılap Yayınevi, İstanbul 1985, 576 s.
9.       Gümüşhane Masalları, Saim Sakaoğlu, Atatürk Üniversitesi Yayını, Ankara, 1973, XVI+700 s.
10.    Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Pertev Naili Boratav, Adam Yayınları, İstanbul, 1988,     s.
 
 
 
441592 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol