Türk Halk Hikâyeleri

TÜRK HALK HİKÂYELERİ  (S) DERS PLÂNI          

2. sınıf bahar yarıyılı

 

 

1. DERS

Hikâye anlatma ve dinlemenin sebepleri. Hikâye anlatmanın psikolojik ihtiyaç olduğu, katharsis, bireyin erginlik sınavı, kadının sosyal rolü, göçebelikten yerleşikliğe geçişte bu anlatıların ortaya çıktığı romans ve pikareskle benzerliği, halk hikâyeleri ve realist halk hikâyelerinin ilk dönem romanlarına konu, üslup, tipoloji etkisi.

1. Avcılar ava giderken avcı efsaneleri, memoratlar anlatırlar. 2. Sözlü tarih. 3. Duygusal arınma.

 

2. DERS

Halk hikâyelerinin konu kaynakları. Oluşumu. Halk hikâyesinin olay örgüsü kalıbı (Nerin Köse’nin makalesinden). Varyantlaşmanın sebepleri. Âşık faslının bölümleri (Boratav’dan).

 

3. DERS

Anlatım katmanları (Kitabımın "Destandan Romana Anlatıma Dayalı Türlere Genel Bakış" bölümünden). Üslup. Epitetler, kalıp sözler (Başgöz’den 2 makale. İsmail Görkem’in kitabındaki örnekler.).

 

4. DERS

Ferhat ile Şirin: Konu kaynakları. Olay örgüsü farklılıkları. Şahıs, zaman, mekân, üslûp ve mesajlar.

 

5. DERS

Tahir ile Zühre: Konu kaynakları. Olay örgüsü farklılıkları. Şahıs, zaman, mekân, üslûp ve mesajlar.

 

6. DERS

Kerem ile Aslı: Konu kaynakları. Olay örgüsü farklılıkları. Şahıs, zaman, mekân, üslûp ve mesajlar.  

 

7. DERS

Âşık Garip: Konu kaynakları. Olay örgüsü farklılıkları. Şahıs, zaman, mekân, üslûp ve mesajlar.  

 

8. DERS

Ercişli Emrah ile Selvihan: Konu kaynakları. Olay örgüsü farklılıkları. Şahıs, zaman, mekân, üslûp ve mesajlar.  (Muhan Bali’nin kitabından. 81-82. sayfa varyantlar ve 191-196. sayfa)

 

9. DERS

Kirmanşah: Konu kaynakları. Olay örgüsü farklılıkları. Şahıs, zaman, mekân, üslûp ve mesajlar.  

 

10. DERS

Hemra ile Hurlika: Konu kaynakları. Olay örgüsü farklılıkları. Şahıs, zaman, mekân, üslûp ve mesajlar.  

KAYNAKLAR:

1.      Kerem ile Aslı, haz. Muharrem Kaya, İnkılap Kitabevi, 2012, 191 s.

2.      Metin Özarslan, Ferhat ile Şirin Mukayeseli Bir Araştırma, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul, 2006.

3.      Fikret Türkmen, Tahir ile Zühre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1983.

4.      Ali Duymaz, Kerem ile Aslı Hikâyesi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001.

5.      Fikret Türkmen, Âşık Garip Hikâyesi, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara, 1974.

6.      Muhan Bali, Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikâyesi Varyantların Tesbiti ve Halk Hikâyeciliği Bakımından Önemi, Atatürk Üniv. Yay., Ank., 1973.

7.      Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Adam Yay., İstanbul, 1988.

 
441598 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol