Türk Mitolojisi I

 

TÜRK MİTOLOJİSİ I
3. sınıf güz yarıyılı
1. ders:
Mitoloji kavramı. Mitin mahiyeti. Mitolojiye bakışlar ve yorumlar. Yaban toplum düşüncesinin temel özellikleri.
GERÇEK                                         HAYALÎ
                                               Kişilik
            Tapınak                                                          Gök
Yer                                                                                        Gücüllük
            Doğal olgu                                                    
                                               İşlev                            Mit
 
Mircae Eliade, Mitlerin Özellikleri,
Bilge Seyidoğlu, Mitoloji Metinler-Tahliller,
Özkul Çobanoğlu, “Mitlerin Sözlü Kültür Ortamında Teşekkül Sürecinde Tematik Yapılanışları ve Uygarlık Bakımından İşlevleri Üzerine Tespitler”, Folklor/Edebiyat, 2001/1, sayı: 25, s. 33-45.
Mehmet Emin Özcan, “Tanrılar, Eski Mısır’da Kutsallık ve Tanrılar Sorunu”, Mitolojiler Sözlüğü, C. II, yöneten: Yves Bonnefoy, Türkçe yay. haz. Levent Yılmaz, Dost Kitabevi, Ankara, 2000, s. 1046.
G. S. Kirk, “Mitin Tanımı”, Millî Folklor, sayı: 63.
 
2. ders:
Uygarlık tarihinde toplumların gelişimi, genel özellikleri (Şenel’den). Mitolojik anlatıların sınıflandırılması. Yaratılış efsanelerinde teogoni, kozmogoni, antropogoni unsurlarının açıklanması (Agar’dan).
Alaattin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma,
Mehmet Emin Agar, “Yaratılış Efsaneleri”,
 
3. ders:
Altay Yaradılış Destanı ve Oğuz Kağan Destanı’ndaki mitolojik unsurların açıklanması.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi,
 
4. ders:
Şamanistik Türk mitolojisinde teogonik yapı. Gökteki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların görevleri (İnan ve Çoruhlu’dan). Bu tanrılara ve kutsal ruhlara dayalı halk inançları (Kalafat ve Araz’dan). Bu inançların efsanelerdeki izleri (Kaya).
Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1986?
Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002?
Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri,
Rıfat Araz, Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği,
Ali Selçuk, Tahtacılar,
Muharrem Kaya, “Erzurum Efsaneleri’nde Mitolojik Unsurlar”
 
5. ders:
Yeryüzündeki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların görevleri (İnan ve Çoruhlu’dan). Bu tanrılara ve kutsal ruhlara dayalı halk inançları (Kalafat ve Araz’dan). Bu inançların efsanelerdeki izleri (Kaya).
Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1986?
Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002?
Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri,
Rıfat Araz, Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği,
Ali Selçuk, Tahtacılar,
Muharrem Kaya, “Erzurum Efsaneleri’nde Mitolojik Unsurlar”
 
6. ders:
Yeraltındaki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların görevleri (İnan ve Çoruhlu’dan). Bu tanrılara ve kutsal ruhlara dayalı halk inançları (Kalafat ve Araz’dan). Bu inançların efsanelerdeki izleri (Kaya).
Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1986?
Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002?
Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri,
Rıfat Araz, Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği,
Ali Selçuk, Tahtacılar,
Muharrem Kaya, “Erzurum Efsaneleri’nde Mitolojik Unsurlar”
 
7. ders:
Şamanistik Türk mitolojisinde kozmogonik yapı.
Özkul Çobanoğlu, “Türk Kozmolojisinde Değişme ve Süreklilik Dinamikleri Üzerine Tespitler”, Bir, sayı: 8, 1997, s. 33-63.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 2. cilt,
Çoruhlu, Türk Mitolojisinin
 
8. ders:
Şamanistik mitolojide, gök kavramı, göğün katları, adlandırılması, güneş ve ayla ilgili inançlar, yıldızlar ve burçların adlandırılması, bunlarla ilgili inançlar.
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 2. cilt,
 
9. ders:
Öğrencilerin, halk edebiyatıyla ilgili bir kitaptaki mitolojik unsurları tespit edip incelemesine dayalı ödevlerinin incelenmesi ve eleştirilmesi.
 
441598 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol