Metin İnc. 2
TÜRK HALK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ II (S) 413
 
Türk halk şiirinin yapısı ve mesajları incelenir.
 
The study of Turkish folk poems with emphasis on structures and messages.
 
Doğan Aksan, Halk Şiirimizin Gücü, Bilgi Yay., Ankara, 1999.
İsmail Görkem, Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu, E Yay., İstanbul, 2006.
Metin Karadağ, Erzurumlu Emrah, Ayyıldız Yay., Ankara, 1996.
Saim Sakaoğlu, Bayburtlu Zihni, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1988.
Doğan Kaya, Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî, Cumhuriyet Ü. Yay., Sivas, 1994.
Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara, 1999.
 
439016 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol