Halk Bilimi II

HALK BİLİMİ II

2. sınıf güz yarıyılı
1. ders:
Geçiş törenlerinin önemi, sosyal işlevleri. Çocuk isteyen ve istemeyen kadınlar, erkekler neler yapar? Doğum sırasında ve sonrasında neler yapılır? Bu uygulamaların temelinde inançlar nelerdir? Umay ve al karısı inanışlarının eski Türk inançlarıyla olan bağlarının açıklanması.
Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, 2. baskı, İstanbul, s. 143-155.
Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, s. 131-146.
 
2. ders:
Çocuğa nelere göre ad verilir? Çocuk görme, diş hediği, çocuğu nazardan koruma ile ilgili uygulama ve inanışların örneklerle anlatılıp gerekli izahlarının yapılması. Bu uygulamaların sosyal dayanışma ve fizyolojik varlığın toplumca kabul edilmesiyle ilgili işlevlerin açıklanması.
Boratav, Türk Folkloru, s. 155-159.
Örnek, Türk Halkbilimi, s. 147-169.
 
3. ders:
Sünnetin antropolojik ve sosyal açıdan işlevlerinin izahı. Erginleme törenlerinin açıklanması. Sünnet töreninin aşamalarının anlatılması. Okula başlama töreni, amin alayı.
Boratav, Türk Folkloru, s. 159-163, 163-165.
Örnek, Türk Halkbilimi, s. 170-184.
 
4. ders:
Evliliğin antropolojik açıdan işlevlerinin açıklanması (a. Cinselliğin toplumsal kontrolü. b. Soyun, kan bağının belirlenmesi. c. Ataerkil mülkiyet ilişkisinin, mirasın takibinin belirginleşmesi. ç. Toplumsal dayanışma.). Evlilik çeşitleri (1. Görücü çıkma, kız bakma, dünür gezme. 2. a. Kız kaçırma. b. Oturakalma. 3. Dezmal kaçırması. 4. Beşik kertme. 5. Berder, bedel evliliği, değişik usulü. Kızların değiş tokuşu. 6. Kepir, yaban değişi. 7. Taygeldi.) Evlilik törenlerinin aşamaları.
Boratav, Türk Folkloru, s. 165-189.
Örnek, Türk Halkbilimi, s. 185-189.
 
5. ders:
Evlenmeyle ilgili ritüel ve büyüsel içerikli işlemlerin örnek verilip açıklanması (Örnek’ten). Düğün sonrası gelinlik, güveylik töreleri (Boratav’dan).
Örnek, Türk Halkbilimi, s. 202-206.
Boratav, Türk Folkloru, s. 188-189.
 
6. ders:
Geçiş dönemi töreni olması dolayısıyla gurbete çıkma, askere gitme, hacca gitme ve hacdan dönme ile ilgili inanış ve uygulamaların örneklendirilmesi, sosyal işlevlerinin açıklanması.
Boratav, Türk Folkloru, s. 188-194.
 
7. ders:
Ölüm öncesi, ölüm sırası ve ölüm sonrasında yapılan işlemler, kaçınmalar ve inanışların örnek verilip gerekli izahlarının yapılması. Ağıt geleneğinin temel özellikleri.
Boratav, Türk Folkloru, s. 199-203.
Örnek, Türk Halkbilimi, s. 207-240.
8. ders:
Bayramlar, çeşitleri, törensel yapıları ve bunlarla ilgili inanışlar. Bayramlarla ilgili inanışların antropolojik açıklamalarının yapılması.
Boratav, Türk Folkloru, s. 204-231.
 
9. ders:
Oyunlar, çeşitleri, sosyal işlevleri.
Boratav, Türk Folkloru, s. 232-248.
Özdemir Nutku, Oyun, Çocuk, Tiyatro, Özgür Yayınları, İstanbul, 1998, s. 13-58.
 
10. ders:
Dönem boyunca işlenen konularla ilgili öğrencilerin bilgi ve kavrama seviyesinin ölçülmesi. Anlamadıkları, zayıf oldukları noktaların takviye edilmesi.
 
441592 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol