Metin İnc. 1
TÜRK HALK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ I (S) TDE 435
 
 
Derste, Türk halk edebiyatında tahkiyeye dayalı, destan, masal, efsane, halk hikayesi türlerinin yapısı ve mesajları incelenir.  
 
The study of famous folk narrative collections in Turkish folk literature,  the tradition of epic, legende,  tale, story telling,  with emphasis on structures and messages.
 
Ali Berat Alptekin, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Ankara, 2002.
Pertev Nâilî Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, İstanbul, 1991.
Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Destan Geleneği, Akçağ Yay., Ankara, 2005.
Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004.
Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yayınevi, Ankara, 1999.
Vladimir Propp, Masalların Biçimbilimi, çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat, B/F/S Yay., İstanbul, 1985.
 
TÜRK HALK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 1 (S) DERS PLÂNI
4. sınıf güz yarıyılı
1. DERS:
Stith Thompson ve Antti Aarne’nin motif incelemesi. Bilge Seyidoğlu’nun Erzurum Masalları kitabından örnekler.
 
2. DERS:
Vladimir Propp’un masalların kahramanlarının işlevlerine göre biçimbilimsel incelenmesinin temel kavramları, Thompson ve Aarne’nin tezine karşılık olarak açıklanması. Umay Günay’ın Elazığ Masalları kitabından örnekler.
 
3. DERS:
Axel Olrik’in Epik Anlatılar Kanunu’ndaki temel kavramların Saim Sakaoğlu’nun Gümüşhane Masalları kitabından verilen örneklerle açıklanması.
 
4. DERS:
J. G. Von Hahn ve Lord Raglan’ın geleneksel halk kahramanı kalıpları. Raglan’ın kalıbına göre Oedipus, Romulus, Joseph, Moses anlatılarının örneklendirilmesi. Oğuz Kağan, Boğaç, Kococaş ve halk hikâyelerinin bu kalıba göre incelenmesi.
 
5. DERS:
Şakir İbrayev ve Özkul Çobanoğlu’nun geleneksel Türk kahraman biyografisi modelinin Çobanoğlu’nun Türk Dünyası Epik Destan Geleneği kitabından örneklerle açıklanması.
 
6. DERS:
Carl Gustave Jung, Otto Rank, Joseph Campbell ve diğer psikanalistlerin mitoloji ve masal çözümlemelerinin, sembolik anlamların açıklanması.
 
7. DERS:
Berna Moran ve Eric Hobsbawm’a göre eşkıyalığın özellikleri, eşkıya hikâyelerinin yapısının açıklanması. Türk Romanında Destan Etkisi’nden örneklerin verilmesi.
 
8. DERS:
Seyfi Karabaş’ın karşıt yansımalı yapı modeline uygun olarak Dede Korkut Kitabı’ndan yaptığı çözümlemelerin açıklanması.
 

 
439015 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol