Metin İnc. II
TÜRK HALK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ II (S) ÖDEVİNİN PLÂNI
 
Türk halk şiiriyle ilgili metin neşri türünden bir kitap, Doğan Aksan’ın, Halk Şiirimizin Gücü (Bilgi Yay., Ankara, 1999, 243 s.) kitabındaki modele uygun olarak incelenmelidir. Aksan’ın modelindeki konu, metafor (istiare), metonimi (mecaz-ı mürsel) ve imge üzerinde ağırlıklı olarak durulmalıdır. Bunların, şiir sanatı açısından önemi belirtilmeli ve incelediğiniz kitaptaki şiirlerde kullanımıyla ilgili özellikler yorumlanmalıdır. İncelenecek kitaplar, bir şairin eserlerinden seçmeler, ortaöğretime yönelik tanıtıcı mahiyette, bilimsel disiplinden uzak bir anlayışla hazırlanmış olmamalıdır.
 
İNCELENMESİ İÇİN ÖNERİLEN KİTAPLAR
 
Karacaoğlan, Müjgân Cunbur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1985, 398 s.
Karacaoğlan, Cahit Öztelli, Milliyet Yay., İstanbul, 1970, 374 s.
Karaca Oğlan, Sadeddin Nüzhet Ergun, Maarif Kitaphanesi, 21. bs., İstanbul, 1974, s. 395 s.
Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu, İsmail Görkem, E Yay., İstanbul, 2006, 526 s.
Yunus Emre Divanı, Dergâh Yay., 2. bs., İstanbul, 1981, 491 s.
Yunus Emre, Cahit Öztelli, Milliyet Yay., İstanbul, 1971, 400 s.
Yunus Emre Dîvanı, Tenkitli Metin, 2. C., Mustafa Tatçı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1990, 504 s.
Ümmî Sinan Divanı, A. Azmi Bilgin, MEB Yay., İstanbul, 2000, 286 s.
Âşık Ömer, Şükrü Elçin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1987, 123 s.
Bayburtlu Zihni, Saim Sakaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1988, 197 s.
Âşık Şem’î Hayatı ve Şiirleri, Feyzi Halıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1982, 159 s.
Kağızman ve Aşık Hıfzı, Mustafa Turan, MEB Yay., İstanbul, 1988, 107 s.
Âşık Zakirî, Doğan Kaya, kendi yayını, Sivas, 1996, 80 s.
Âşık Veysel, Doğan Kaya, Sivas Valiliği Yay., Sivas, 2004, 404 s.
Dostlar Beni Hatırlasın, Âşık Veysel, İş Bankası Yay., 3. bs., ty, 286 s. 
Pir Sultan Abdal, Cahit Öztelli, Milliyet Yay., İstanbul, 1971, 451 s.
Âşık Dertli Kazım, Halil Atılgan, kendi yayını, Ankara, 1998, 206 s.
Âşık Deli Hazım, Mehmet Özçelik, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2004, 280 s.
Erzurumlu Emrah, Metin Karadağ, Ayyıldız Yay., Ankara, 1996, 471 s.
Bayburtlu Celâlî ve Şiir Dünyası, Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı, MEB Yay., Ankara, 2000, 356 s.
Geredeli Âşık Figanî, Hayrettin İvgin, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1994, 156 s.
Neşet Ertaş, Öner Özcan, Simurg, İstanbul, 2001, 368 s.
Mahzuni Şerif, Süleyman Zaman, Ürün Yay., Ankara, 2000, 527 s.
Bardızlı Âşık Nihânî Dîvânı, Zekeriya Gedik, İstanbul, 1995, 288 s.
Şair Keşfi ve Âşık Huzûrî, Mehmet Gökalp, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001, 205 s.
Hekimhanlı Esirî, Mehmet Yardımcı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2000, 352 s.
Teslim Abdal, İsmail Özmen, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2002, 287 s.
Kadirlili Abdulvahap Kocaman, Halil Atılgan, Adana Valiliği Yay., Ankara, 1999, 264 s.
Gevherî Divânı, Şükrü Elçin, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara, Ankara, 1998, 763 s.
Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî, Doğan Kaya, Cumhuriyet Ü. Yay., Sivas, 1994, 635 s.
Âşık Ali İzzet Özkan, İlhan Başgöz, Indiana Ü. Yay., 2.bs., İstanbul, 1994, 255 s.
Anadolu Türküleri, Ahmet Şükrü Esen, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1999, 391 s.
Anadolu Destanları, Ahmet Şükrü Esen, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul, 1991, 335 s.
Mâniler (Kilis’li Rıfat Bilge), Atâ Çatıkkaş, MEB Yay., İstanbul, 1996, 304 s.
Manilerimiz, M. Hasan Göksu, Say Yay., 2. bs., 1996, 335 s.
Baş Yastıkta Göz Yolda, Sivas Türküleri, Salahaddin Bekki, Kitabevi, İstanbul, 2004, 445 s.
Evlerinin Önü, Cahit Öztelli, Hürriyet Yay., İstanbul 1972, 879 s.
Folklor ve Türkülerimiz, Mehmet Özbek, Ötüken Yay., 2. bs., İstanbul, 1981, 574 s.
Türk Ninniler Hazinesi, Âmil Çelebioğlu, Kitabevi, İstanbul, 1995, 668 s.
Ramazan-nâme, Âmil Çelebioğlu, MEB Yay., İstanbul, 1995, 349 s.
Öyküleriyle Halk Türküleri, Hamdi Tanses, Say Yay., İstanbul, 2005, 480 s.
Alamanya Türküleri, Ali Osman Öztürk, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001, 319 s.
 
 
 
441592 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol