Derleme Ödevi

 

25.2.2008
DERLEME ÖDEVİNİN PLÂNI
(Halk Bilimi I-IV ve Derleme Metotları derslerini alan öğrenciler için.)
 
1. Derlemenin amacı, tezi ve plânı belirtilecek. Bu aşama Özkul Çobanoğlu’nun Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş adlı kitabının “Halkbilimi Alan Araştırması Yöntemleri” başlıklı 2. bölümündeki “B.) Derlemenin Planlama ve Hazırlık Safhası” alt başlığında izah edildiği gibi gerçekleştirilecektir. Derleme plânlanırken ne, neden, nerede, nasıl ve ne zaman derleyeceğim, sorularının cevapları verilmiş olmalıdır.
2.   Nail Tan’ın Folklor Halkbilimi Genel Bilgiler, Erman Artun’un Türk Halkbilimi ve Metin Ekici’nin Halk Bilgisi Derleme İnceleme Yöntemleri adlı kitaplarındaki anket soruları derleme konuları ve görüşme yaparken sorulacak sorular hakkında size bir fikir verebilir. Bu soruların fotokopisini çektirip inceleyiniz, derleme konunuzla ilgili sorulara eklemeler yaparak dersin hocasına danışınız.
3.   Halk biliminin konularıyla ilgili olarak yapılan derlemenin metni (veya raporu) yazılacak.
4. Derlenen konunun sosyal işlevi, yapısı, mesajları üzerine, öğrenci, yorumunu, değerlendirmesini yapacak. 1 numaralı maddede ileri sürülen teze göre derlemenin sonunda varılan sonuç belirtilecek.
5. Derleme yapılan kaynak kişilerin künyeleri numaralandırılarak sıralanacak. Derleme metninde hangi metnin kime ait olduğu kaynak kişiye verilen numaralarla gösterilecek. Kaynak kişi künyesinde şu bilgiler bulunmalıdır:
Kaynak kişinin adı, soyadı.
Doğum yeri ve tarihi.
Cinsiyeti.
Mesleği.
Öğrenim durumu.
İkâmet adresi. 
Anlattığını kimden veya kimlerden duyduğu, gördüğü.
Derlemenin yapıldığı tarih.
Derlemenin yapıldığı yer.
Derlemeyi yapanın adı, soyadı.
6. HALK MUTFAĞI DERLEMESİ YAPMAYINIZ.
7. YAZILI KAYNAKTAN, İNTERNETTEN AKTARMA YAPMAYINIZ.
8. DERLEME SIRASINDA YAPILAN SES KAYITLARINI TESLİM EDİNİZ.
 
Doç. Dr. Muharrem Kaya
 
441593 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol