Metin İnc. I
TÜRK HALK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ I (S) ÖDEVİNİN PLÂNI
 
Türk halk edebiyatıyla ilgili metin neşri türünden bir kitap aşağıdaki maddeler çerçevesinde incelenmelidir:
 
1. Metnin yapısal incelemesi aşağıdaki teorik kalıp, yöntem ve kanunlara göre yapılmalıdır. Bunların, ele aldığınız metne en uygunu seçilmelidir. İnceleyeceğiniz kitaplarla ilgili önerilen kitap listesini dersin hocasından temin edebilirsiniz. 
 
Stith Thompson ve Antti Aarne’nin halk edebiyatı motif indeksi,
Vladimir Propp’un Masalların Biçimbilimi’ne göre masal şahıslarının işlevleri,
Lord Raglan’ın geleneksel kahraman biyografisi kalıbı,
Axel Olrik’in epik anlatılar kanunu,
Şakir İbrayev’in Kazak destanlarının kahraman kalıbı,
Özkul Çobanoğlu’nun Türk dünyasında ortak motiflerin sıralanış düzeni ve motif indeksi,
Joseph Campbell’ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu’na göre kahramanın biyografisi,
Carl Gustav Jung’a göre mitolojik arketipik sembollerin analizi,
Seyfi Karabaş’ın karşıt yansımalı yapı modeli,
Eric Hobsbawm ve Berna Moran’ın eşkıyalık ve eşkıya hikâyelerinin yapısı.
 
2. Metnin anlatım katmanları, Türk Romanında Destan Etkisi adlı kitabımın “Destanların Anlatım Özellikleri” (s. 41-67, 310-318) başlıklı bölümündeki bilgiler ışığında kısaca incelenmelidir.
 
Olay örgüsü,
şahıs,
zaman,
mekân,
bakış açısı,
üslûp.
 
3. Metinde yer alan sosyal, ekonomik, kültürel, estetik, psikolojik, ahlâkî, dinî vs. mesajlar tespit edilip, anlatıcı-dinleyici, yazar-okuyucu iletişimi açısından değerlendirilmelidir.
 
(Not: Ağırlıklı olarak 1. madde üzerinde durulmalıdır.)
 
 
Doç. Dr. Muharrem Kaya
 
441600 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol