Masal

MASAL BİBLİYOGRAFYASI

 

 

 

Afyonkarahisar Masalları, Araştırma-İnceleme-Metin, Mehmet Özçelik, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2004.

Altay Masalları, İbrahim Dilek, Alp Yayınevi, Ankara, 2007.

Anadolu Masalları, Hasan Lâtif Sarıyüce, 2 C., T. İş Bank. Kül. Yay., 1. bs., Ank., 1993

Ardanuç-Ahıska Masalları ve Halk Hikâyeleri, Ülkü Önal, Ankara, 2004.

Az Gittik Uz Gittik, Pertev Naili Boratav, Remzi Kitabevi, Ankara, 1969.

Azerbaycan Masalları, Asker Kartarı, Anadolu Sanat Yay., İst., 1995

Billûr Köşk, Tahir Alangu, İst., 1961. Afa Yay., 1990.

Binbir Gece Masalları, kitap: 1-16, Dr. Mardrus’un Fransızca çevirisinden çev. Âlim Şerif Onaran, Afa Yay., Nisan 1992-Ağustos 1993

Eğitimde Masalın Yeri, Selçuk Kantarcıoğlu, MEB Yay., İst., 1991

Elazığ Masalları (İnceleme), Umay Günay, Atatürk Üniv. Yay., Erzurum 1975

Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar, Bilge Seyidoğlu, Atatürk Üniv. Yay., Ank., 1975.

Erzurum Masalları, Bilge Seyidoğlu, Erzurum Kitaplığı Yay., 2. bs., İstanbul, 1999.

Evvel Zaman İçinde Antakya Masalları, Nebihe ve Mehmet Karasu, Keşif Yay., Ankara, 2006.

Gagavuz Masalları, Erdoğan Altınkaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yay., Trabzon, 2003.

Geleneksel Azeri Masalları, Yasemin Bayer, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi, Telos Yay., İstanbul, 2005.

Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Saim Sakaoğlu, Akçağ Yay., Ankara, 2002.

Has Bahçenin Gülleri, Sivas Masalları, Ayşe Benek Kaya, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004.

Hayvan Masalları, Ali Berat Alptekin, Akçağ Yay., Ankara, 2005.

Kartallar Padişahı (Ardanuç Halk Masalları)I, Ülkü Önal, Ankara, 2001.

Kayseri Masalları, Rasim Deniz, Ankara, 1996.

Kazak Masallarından Seçmeler, Ali Berat Alptekin, Akçağ Yay., Ankara, 2003.

Keloğlan Masalları, Tahir Alangu, 1967.

Kırgız Masalları, Zekeriya Karadavut, Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi, Kömen Yay., Konya, 2006.

Kuzey-Doğu Anadolu (Kars) Türk ve Kuzey Britanya Halk Edebiyatlarında Masallar, 1. c., Ahmet Ali Arslan, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ank., 1998.

Kuzey-Doğu Anadolu (Kars) Türk ve Kuzey Britanya Halk Edebiyatlarında Masallar, 2. c., Ahmet Ali Arslan, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ank., 2000.

Masal Araştırmaları, Saim Sakaoğlu, Akçağ Yay., Ank., 1999

Masal Araştırmaları,Folktale Studies I, Nuri Taner, Art-San Yay., İstanbul, 1988.

Masalın Biçimbilimi, Vladimir Propp, çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat, B/F/S Yay., İst., 1985

Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Dil Öğretimine Katkıları, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Ürün Yay., 1. bs., Ank., 1997

Masallar, Eflatun Cem Güney, KB Yay., 2. bs., Ank., 1990

Masallar -1 Uçar Leyli, Pertev Naili Boratav, haz. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Tarih Vakfı Yay., İstanbul, 2001.

Niğde Masalları, (Araştırma-İnceleme-Metin), Nedim Bakırcı, Niğde Yüksek Öğretim Vakfı Yay., Niğde, 2006.

Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcası, Hüseyin Namık Orkun, TDK Yay., İstanbul, 1940

Safranbolu Halk Masalları, Uğurol Barlas, İstanbul, 2004.

Taşeli Masalları, Ali Berat Alptekin, Akçağ Yay., Ankara, 2002.

Tıva Halk Masalları, Mehmet Aça, Kömen Yay., Konya, 2007.

Türk Dünyasından Masallar, Zeynelâbidîn Makas, Kitabevi Yay., İst., 2000

Türk Masalları,  2 C, haz. Naki Tezel, KB Yay., 4. bs., Ank., 1992

Türk Masalları, 1. C., Ignacz Kunos, çev. Gani Yener, Engin Yay., İstanbul, 1991.

Uygur Halk Masalları, haz. Ehet Haşim, TT akt. Ahmet Bican Ercilasun, A. Şekür Turan, Kültür Bakanlığı MİFAD Yay., Ankara, 1989.

Yalova Masalları, Nuri Taner, Ortipa Yay., İstanbul, 1995.

Yaşayan Malatya Masalları, Metinler ve İncelemeler, Mehmet Yardımcı, Malatya, 1996.

Yaşayan Türk Halk Hikâyelerinden Seçmeler, Ahmet Edip Uysal, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1989, VIII+167 s.  (Metinlerin çoğu masal.)

Yukarıçukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması, 2 C., Esma Şimşek, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001.

Zaman Zaman İçinde, Pertev Naili Boratav, Adam Yay.da 1. bs., İst., 1992

2003-2004 Yıllarında Çorum’dan Derlenen Masallar, M. Öcal Oğuz, Emine Aydoğan, Ankara, 2004.

 

 
441593 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol