Halk Tiyatrosu

HALK TİYATROSU BİBLİYOGRAFYASI

 

 

100 Soruda Türk Halk Oyunu, Sadi Yaver Ataman, İstanbul, 1975.

Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu), Şükrü Elçin, TKAE Yay., 3. bs., Ank., 1991

Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, Metin And, İş Bankası Yay., Ankara, 1977.

Erzurum Köy Seyirlik Oyunları, Dilaver Düzgün, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1999.

Eski Türklerde Dram Sanatı, Refik Ahmet Sevengil, MEB, Ankara, 1969.

Geleneksel Türk Tiyatrosu Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri, Metin And, İnkılap Yay., İstanbul, 1985.

Karagöz Kitabı, Sevengül Sönmez, Kitabevi, İstanbul, 2000.

Karagöz Perde Gazelleri, Ünver Oral, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1996.

Karagöz Terimleri Sözlüğü, Uğur Göktaş, İstanbul, 1986.

Karagöz, 3 C., Cevdet Kudret, YKY, İstanbul, 2004.

Karagöz, Yalova Safası Oyunu, Muhittin Sevilen, MEB, İstanbul, 1969.

Köy Seyirlik Oyunları, Nurhan Karadağ, Tisa Matbaası, Ankara, 1978.

Orta Oyunu Kitabı, haz. Abdülkadir Emeksiz, Kitabevi, İstanbul, 2001.

Orta Oyunu, Nihâl Türkmen, MEB Yay., İst., 1991

Ortaoyunu, 2 C., Cevdet Kudret, İnkılap Ktb., 2. bs., İst., 1994

Oyun ve Büyü, Türk Kültüründe Oyun Kavramı, Metin And, YKY Yay., İstanbul, 2003.

Türk Köylü Oyunları, Metin And, İstanbul, 1964.

Türk Temaşası/Kukla-Karagöz-Ortaoyunu, Selim Nüzhet Gerçek, İstanbul, 1942.

Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Sevinç Sokullu, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1997.

Türklerde Karagöz, (Georg) Jacob, çev. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul, 1938.

 

Reklam
 
 
320354 ziyaretçiburayı ziyaret etti
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=